info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 00:14
kontakt
PAMAPOL

Komunikaty

04/03/21 14:24 PAMAPOL S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.
18/02/21 21:04 PAMAPOL S.A.: Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na objęcie przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.
28/01/21 14:37 PAMAPOL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
12/01/21 12:38 PAMAPOL S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach PAMAPOL S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
29/12/20 13:42 PAMAPOL S.A.: Zawarcie kolejnych umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
17/12/20 20:52 PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
27/11/20 17:58 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/11/20 14:48 PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne umów kredytu obrotowego
04/11/20 12:56 PAMAPOL S.A.: Wybór kolejnej oferty PAMAPOL S.A. w przetargu na dostawy artykułów spożywczych organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
02/11/20 21:43 PAMAPOL S.A.: Umorzenie przez sąd postępowania o stwierdzenie nieważności lub uchylenie Uchwały Delistingowej
22/10/20 19:05 PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego - wydłużenie terminu na pozyskanie dodatkowego finansowania
21/10/20 21:44 PAMAPOL S.A.: Wybór ofert PAMAPOL S.A. i spółki zależnej w przetargach na dostawy artykułów spożywczych organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
30/09/20 18:30 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/20 21:19 PAMAPOL S.A.: Informacja dotycząca oferty WZPOW złożonej w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
15:57 PAMAPOL S.A.: Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa