info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 20:50
kontakt
PAMAPOL

Komunikaty

21/10/19 13:02 PAMAPOL S.A.: Informacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wynikach postępowania przetargowego na dostawy artykułów spożywczych (szynka drobiowa)
17/10/19 20:01 PAMAPOL S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu PAMAPOL S.A.
16/10/19 19:06 PAMAPOL S.A.: Opinia biegłego w sprawie wyceny akcji PAMAPOL S.A.
11/10/19 18:09 PAMAPOL S.A.: Odwołanie Wiceprezesa Zarządu PAMAPOL S.A
30/09/19 18:57 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/09/19 16:23 PAMAPOL S.A.: Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
23/09/19 14:22 PAMAPOL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
13/09/19 11:31 PAMAPOL S.A.: Zmiana hipotek na nieruchomościach Emitenta i spółek zależnych
26/08/19 18:21 PAMAPOL S.A.: Zmiana wpisu dotyczącego zastawów rejestrowych na środkach trwałych i zapasach Emitenta i spółek zależnych
07/08/19 19:14 PAMAPOL S.A.: Unieważnienie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostawy artykułów spożywczych
27/06/19 18:56 PAMAPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
18:33 PAMAPOL S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
26/06/19 20:42 PAMAPOL S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r. - korekta
19:12 PAMAPOL S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r.
24/06/19 21:17 PAMAPOL S.A.: Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa