info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.14, godz. 09:59
kontakt
PAMAPOL

Komunikaty

07/05/21 17:22 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/21 21:13 PAMAPOL S.A.: Zarekomendowanie przez NCBiR do dofinansowania projektu złożonego przez spółkę zależną Mitmar Sp. z o.o.
31/03/21 21:31 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:20 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
26/03/21 20:26 PAMAPOL S.A.: Otrzymanie informacji o zgodach na zmianę warunków umowy kredytu konsorcjalnego
20/03/21 13:48 PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną WZPOW sp. z o.o. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości w Grudziądzu
04/03/21 14:24 PAMAPOL S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.
18/02/21 21:04 PAMAPOL S.A.: Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na objęcie przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.
28/01/21 14:37 PAMAPOL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
12/01/21 12:38 PAMAPOL S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach PAMAPOL S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
29/12/20 13:42 PAMAPOL S.A.: Zawarcie kolejnych umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
17/12/20 20:52 PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
27/11/20 17:58 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/11/20 14:48 PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne umów kredytu obrotowego
04/11/20 12:56 PAMAPOL S.A.: Wybór kolejnej oferty PAMAPOL S.A. w przetargu na dostawy artykułów spożywczych organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa