info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:05
kontakt
PAMAPOL

Komunikaty

22/07/21 16:35 PAMAPOL S.A.: Zmiana terminu na zawarcie przez spółkę zależną WZPOW sp. z o.o. umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości w Grudziądzu
25/06/21 18:01 PAMAPOL S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. na wspólną kadencję
15:19 PAMAPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.
14:46 PAMAPOL S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.
13:49 PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta - WZPOW Sp. z o.o. umowy kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego na zakupu nieruchomości w Grudziądzu
14/06/21 15:51 PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Mitmar Sp. z o.o. umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
10/06/21 16:14 PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego
01/06/21 21:55 PAMAPOL S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 czerwca 2021 r.
28/05/21 13:16 PAMAPOL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 25 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał
19/05/21 20:49 PAMAPOL S.A.: Powołanie Zarządu IV wspólnej kadencji PAMAPOL S.A.
20:27 PAMAPOL S.A.: Zmiana terminu na zawarcie przez spółkę zależną WZPOW sp. z o.o. umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości w Grudziądzu
07/05/21 17:22 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/21 21:13 PAMAPOL S.A.: Zarekomendowanie przez NCBiR do dofinansowania projektu złożonego przez spółkę zależną Mitmar Sp. z o.o.
31/03/21 21:31 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:20 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową