info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 05:04
kontakt
VELTO

Komunikaty

01/04/21 19:35  brak uprawnień GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki CENTURIA GROUP SA
18/03/20 09:28  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki CENTURIA GROUP S.A.
12/12/19 19:47  brak uprawnień GPW: upomnienie spółki CENTURIA GROUP SA
24/06/19 12:43  brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę CENTURIA GROUP S.A.
14/06/19 09:20  brak uprawnień GPW: upomnienie spółki CENTURIA GROUP S.A.
25/03/19 19:50  brak uprawnień GPW: upomnienie spółki CENTURIA GROUP SA
15/02/19 18:58  brak uprawnień GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki CENTURIA GROUP SA oraz zawieszenie obrotu tymi akcjami na rynku NewConnect
18:27  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami siedmiu spółek z NewConnect
14/12/18 09:34  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki CENTURIA GROUP S.A.
02/10/18 23:22 CENTURIA GROUP S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu
23:15  brak uprawnień CENTURIA GROUP SA (15/2018) Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu
23:00 CENTURIA GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
22:54 CENTURIA GROUP S.A.: Zmiana stanu posiadania
22:44 CENTURIA GROUP S.A.: Zmiana stanu posiadania
14/08/18 15:34 CENTURIA GROUP S.A.: Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku