info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 21:53
kontakt
LOKABUDO

Komunikaty

14/08/19 17:49 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (13/2019) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 r
17:48 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (12/2019) Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2019 r.
05/07/19 19:51 brak uprawnień GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki LOKATY BUDOWLANE SA na rynku NewConnect
28/06/19 15:06 LOKATY BUDOWLANE S.A.: WZA - lista akcjonariuszy powyżej 5%
15:02 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (11/2019) Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu
12/06/19 19:01 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (10/2019) Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję
30/05/19 16:47 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (9/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:44 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:27 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (8/2019) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018
16:24 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (7/2019) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018
15/05/19 09:56 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (6/2019) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 r.
09:53 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (5/2019) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 r
14/02/19 20:12 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (4/2019) Korekta raportu nr. 2/2019 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
20:07 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (3/2019) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2018 r.
20:05 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (2/2019) Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2018 r.