info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:43
kontakt
IDH

Komunikaty

12/01/21 13:08  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
11/01/21 08:30 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pani Sylwii Leśniak - Paduch
08:24 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Artura Górskiego
31/12/20 14:49 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
09/12/20 13:20  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (18/2020) Rozwiązanie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego spółki IDH Development SA za 2020 rok
25/11/20 17:11  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (17/2020) Korekta raportu okresowego nr 8/2020 z dnia 29.07.2020 r. - Raport roczny za 2019 rok IDH Development SA
17:09  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (16/2020) Korekta raportu okresowego nr 2/2020 z dnia 14.02.2020 r. - Raport kwartalny IDH Development SA za IV kwartał 2019 roku
13/11/20 16:38  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (15/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
16:30 IDH DEVELOPMENT S.A.: Korekta prognoz finansowych na lata 2020-2021
11/11/20 12:32  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (14/2020) Rejestracja zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym
22/10/20 15:40  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (13/2020) Złożenie przez akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w trybie art. 400 § 1 KSH przy braku legitymacji, o której mowa w art.
13/10/20 06:56 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy leasingu operacyjnego
12/10/20 06:41 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
21/09/20 10:57 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
10/09/20 12:43 IDH DEVELOPMENT S.A.: PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI