info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.12, godz. 14:49
kontakt
IDH

Komunikaty

05/12/19 18:47  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (14/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
20/11/19 11:18 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie Umowy sprzedaży akcji
14/11/19 13:18  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (13/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
07/11/19 18:51 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie Umowy nabycia akcji
06/11/19 22:29 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie Umowy sprzedaży wierzytelności
04/11/19 15:02 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawiązanie oraz rejestracja Spółki zależnej od Emitenta - IDH BUD Sp. z o.o.
23/08/19 12:45  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (12/2019) Uzupełnienie raportu rocznego spółki IDH Development S.A. za 2018 rok
14/08/19 11:40  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (11/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
11:36 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie istotnej umowy
08/08/19 16:11 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
01/08/19 16:42 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie istotnej umowy
25/07/19 14:37 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy na dostawę i montaż specjalistycznej linii technologicznej
08/07/19 13:16 IDH DEVELOPMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2019 roku.
28/06/19 11:20  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (10/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
05/06/19 06:27 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy na dostawę maszyn i urządzeń