info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:43
kontakt
IDH

Komunikaty

15/04/21 09:33  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (3/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej IDH Development SA
07/04/21 10:02 IDH DEVELOPMENT S.A.: Uzyskanie finansowania na zakup linii technologicznej
26/03/21 14:18 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zakup linii technologicznej
02/03/21 13:18 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Impera Invest Sp. z o.o.
01/03/21 12:38 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zmiana wartości nominalnej akcji spółki IDH Development S.A.
17/02/21 15:09 IDH DEVELOPMENT S.A.: Powołanie Prezesa spółki IDH Development do Zarządu spółki LED Lease S.A. w restrukturyzacji
10:16 IDH DEVELOPMENT S.A.: Uchwała Nr 141/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 123/2021 Zarządu Giełdy z dnia 9 lutego 2021 r.
15/02/21 07:21  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (2/2021) Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku
10/02/21 10:21 IDH DEVELOPMENT S.A.: Wyznaczenie przez Zarząd IDH Development SA Dnia Referencyjnego w związku z procedurą scalenia akcji
10:18 IDH DEVELOPMENT S.A.: Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w ASO akcji serii J i K oraz zawieszenia obrotu akcjami Spółki w związku z procedurą scalenia akcji
09/02/21 18:26  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji spółki IDH DEVELOPMENT S.A.
14:14 IDH DEVELOPMENT S.A.: Nabycie kolejnej transzy akcji spółki LED Lease S.A. w restrukturyzacji
04/02/21 18:38 IDH DEVELOPMENT S.A.: Nabycie akcji spółki LED Lease S.A. w restrukturyzacji
03/02/21 10:23 IDH DEVELOPMENT S.A.: Wprowadzenie 88 akcji serii J oraz 332 akcji serii K spółki IDH Development S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect oraz podjęcie działań w celu dokonania scalenia akcji.
02/02/21 18:04  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji spółki IDH DEVELOPMENT S.A.