info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 17:20
kontakt
IDH

Komunikaty

23/07/21 12:56  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (12/2021) Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej
12:55  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (11/2021) Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej
22/07/21 12:43 IDH DEVELOPMENT S.A.: Wybór oferty konsorcjum z uczestnictwem IDH Development SA w postępowaniu prowadzonym przez spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
30/06/21 13:38 IDH DEVELOPMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ IDH Development SA w dniu 30 czerwca 2021 roku.
13:35  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (10/2021) Treść uchwał podjętych przez ZWZ IDH Development S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
22/06/21 21:29 IDH DEVELOPMENT S.A.: Uzupełnienie raportu 2/2020 z dnia 30.04.2020r.
21:27 IDH DEVELOPMENT S.A.: Uzupełnienie raportu 16/2019 z dnia 30.12.2019
21:26 IDH DEVELOPMENT S.A.: Uzupełnienie raportu 15/2019 z dnia 28.12.2019 r. oraz raportu 1/2020 z dnia 20.04.2020 r.
21:20 IDH DEVELOPMENT S.A.: Uzupełnienie raportu 13/2019 z dnia 20.11.2019r.
21:19 IDH DEVELOPMENT S.A.: Uzupełnienie raportu 12/2019 z dnia 07.11.2019 r.
21:16 IDH DEVELOPMENT S.A.: Aktualizacja raportu 9/2018 z dnia 14.11.2018 r.
21:15 IDH DEVELOPMENT S.A.: Uzupełnienie raportu nr 11/2019 z dnia 05.11.2019 r.
21:13 IDH DEVELOPMENT S.A.: Uzupełnienie raportu 11/2018 z dnia 28.12.2018
21:11 IDH DEVELOPMENT S.A.: Uzupełnienie raportu nr 11/2019 z dnia 05.11.2019 r.
21:08 IDH DEVELOPMENT S.A.: Aktualizacja raportu nr 9/2019 z dnia 14.08.2019 r.