info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.05, godz. 06:05
kontakt
IDH

Komunikaty

29/06/20 15:36  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (7/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
25/06/20 10:14  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (6/2020) Korekta raportu okresowego nr 2/2020 z dnia 14.02.2020 r. - Raport kwartalny IDH Development SA za IV kwartał 2019 roku
29/05/20 20:10 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie Umowy dzierżawy maszyn budowlanych
26/05/20 14:17  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (5/2020) Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz 2020
14/05/20 14:14  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r. oraz raportu rocznego za 2019 rok
12/05/20 12:05  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (3/2020) Rozwiązanie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego spółki IDH Development SA za 2019 rok
30/04/20 08:44 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności
20/04/20 16:19 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy zakupu wierzytelności
14/02/20 05:58  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (2/2020) Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.
23/01/20 11:17  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
30/12/19 08:44 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności
28/12/19 17:35 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy zakupu wierzytelności
18/12/19 14:22 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawiązanie oraz rejestracja Spółki zależnej od Emitenta - BLUMFELD Sp. z o.o.
05/12/19 18:47  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (14/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
20/11/19 11:18 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie Umowy sprzedaży akcji