info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 05:30
kontakt
WORKSERV

Komunikaty

02/04/21 10:54 WORK SERVICE S.A.: Korekta do raportu bieżącego nr 18/2021/K zatytułowanego: Wstępne wybrane dane finansowe Work Service S.A. oraz Grupy Kapitałowej Work Service za 2020 roku
01/04/21 23:06 WORK SERVICE S.A.: Position of the Management Board of Work Service S.A., with its registered office in Wrocław, on the call for subscription for shares in Work Service S.A. announced by GI International societa a responsabilita limitata on 15 March 2021
22:57 WORK SERVICE S.A.: Stanowisko Zarządu Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Work Service S.A. ogłoszonego przez GI International societa a responsabilita limitata w dniu 15 marca 2021 r.
21:08 WORK SERVICE S.A.: Preliminary selected financial data of Work Service S.A. and Work Service Capital Group for 2020
20:55 WORK SERVICE S.A.: Wstępne wybrane dane finansowe Work Service S.A. oraz Grupy Kapitałowej Work Service za 2020 roku
20:43 WORK SERVICE S.A.: Wstępne wybrane dane finansowe Work Service S.A. oraz Grupy Kapitałowej Work Service za 2020 roku
31/03/21 21:18 WORK SERVICE S.A.: Management Board's assessment of the loss of control over the Prohuman subsidiary in accordance with IFRS 10
21:13 WORK SERVICE S.A.: Ocena Zarządu co do utraty kontroli nad spółką zależną Prohuman zgodnie z MSSF 10
30/03/21 17:25  brak uprawnień GI International zwiększył liczbę akcji w wezwaniu na Work Service
17:14  brak uprawnień Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji WORK SERVICE SA
19/03/21 15:50 WORK SERVICE S.A.: Issue of Y-series shares of the Company within the conditional share capital increase.
15:49 WORK SERVICE S.A.: Wydanie akcji Spółki serii Y w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
16/03/21 20:08 WORK SERVICE S.A.: KDPW's communication regarding the date of registration of the Company's Y-series shares.
20:07 WORK SERVICE S.A.: Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji akcji Spółki serii Y.
20:05 WORK SERVICE S.A.: The WSE resolution regarding the admission and introduction to exchange trading of the Company's Y-series shares.