info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.11, godz. 23:47
kontakt
WORKSERV

Komunikaty

09/07/20 22:59 WORK SERVICE S.A.: Signing of Annex No. 8 to the Loan Agreement of 18 November 2015 and other documents specified in the Restructuring Agreement.
22:53 WORK SERVICE S.A.: Podpisanie Aneksu nr 8 do Umowy Kredytowej z dnia 18 listopada 2015 r. oraz innych dokumentów określonych w Umowie Restrukturyzacyjnej.
22:40 WORK SERVICE S.A.: Conclusion of a cooperation agreement on debt restructuring between the Company and the Issuer's lending banks.
22:29 WORK SERVICE S.A.: Zawarcie umowy o współpracy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia pomiędzy Spółką a bankami kredytującymi Emitenta.
08/07/20 11:48 WORK SERVICE S.A.: Correction of the current report no. 40/2020 dated 1 July 2020 and 3 July 2020. - removing mistakes in numbering
07/07/20 22:27 WORK SERVICE S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za rok 2019 oraz oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
22:12 WORK SERVICE S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 40/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. oraz z dnia 3 lipca 2020 r. - usunięcie omyłek w numeracji
03/07/20 08:29 WORK SERVICE S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 40/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. - usunięcie omyłki w numeracji raportu
01/07/20 20:25 WORK SERVICE S.A.: Supervisory Board's assessment regarding the reports for 2019 and the Supervisory Board's statement regarding functioning of the Supervisory Board
20:17 WORK SERVICE S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za rok 2019 oraz oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
30/06/20 19:59  brak uprawnień Termin zamknięcia transakcji przejęcia Work Service przez Gi International przedłużony do 31 lipca
19:50 WORK SERVICE S.A.: Concluding by the Issuer of Annex no. 1 to the Investment Agreement and extension of the deadline for payment of bridge financing.
19:45 WORK SERVICE S.A.: Zawarcie przez Emitenta aneksu nr 1 do Umowy Inwestycyjnej oraz wydłużenie terminu na wypłatę finansowania pomostowego.
01:07 WORK SERVICE S.A.: WORK SERVICE S.A. formularz raportu rocznego
01:05 WORK SERVICE S.A.: WORK SERVICE S.A. formularz raportu rocznego