info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.24, godz. 23:31
kontakt
WORKSERV

Komunikaty

22/10/20 11:56 WORK SERVICE S.A.: Conclusion by the Issuer of an agreement concerning operational cooperation within GI Group
11:54 WORK SERVICE S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy operacyjnej w ramach Grupy Gi.
20/10/20 17:26 WORK SERVICE S.A.: Notification of the indirect acquisition of shares in the Work Service S.A.
17:21 WORK SERVICE S.A.: Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji w Work Service S.A.
16:52 WORK SERVICE S.A.: Appointment of the Chairman and the Deputy Chairman of the Supervisory Board of Work Service.
16:49 WORK SERVICE S.A.: Powołanie Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
19/10/20 17:50 WORK SERVICE S.A.: Notification of the purchase of shares in the Work Service S.A.
17:44 WORK SERVICE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji w Work Service S.A.
17:30 WORK SERVICE S.A.: Notification on disposal of shares in the Work Service S.A.
17:25 WORK SERVICE S.A.: Zawiadomienie o zbyciu akcji w Work Service S.A.
16/10/20 12:20  brak uprawnień Zarząd Work Service zapowiada rozpoczęcie konsultacji z RN dot. dokapitalizowania spółki
15/10/20 22:04 WORK SERVICE S.A.: List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Ordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 15 October 2020.
22:02 WORK SERVICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 15 października 2020 r.
22:00 WORK SERVICE S.A.: Appointment of members of the Supervisory Board of Work Service.
21:58 WORK SERVICE S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.