info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.21, godz. 22:43
kontakt
EONET

Komunikaty

18/11/19 14:45 brak uprawnień EO NETWORKS SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 19 grudnia 2019 roku
12/11/19 10:33 brak uprawnień EO NETWORKS SA (10/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
07/11/19 11:18 brak uprawnień EO NETWORKS SA (9/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku korekta raportu bieżącego nr 1/2019
14/08/19 09:14 brak uprawnień EO NETWORKS SA (8/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
12/07/19 14:08 brak uprawnień EO NETWORKS SA (7/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 12 lipca 2019
14:05 EO NETWORKS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 lipca 2019 roku
29/05/19 14:13 brak uprawnień EO NETWORKS SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 12 lipca 2019 roku
21/05/19 13:49 brak uprawnień EO NETWORKS SA (5/2019) Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2018
17/05/19 14:07 brak uprawnień EO NETWORKS SA (4/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku korekta raportu bieżącego nr 1/2019
14/05/19 13:53 brak uprawnień EO NETWORKS SA (3/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
14/02/19 14:05 brak uprawnień EO NETWORKS SA (2/2019) Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku
03/01/19 10:19 brak uprawnień EO NETWORKS SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
14/11/18 12:45 brak uprawnień EO NETWORKS SA (10/2018) Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku
04/10/18 15:10 EO NETWORKS S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
14/08/18 13:16 brak uprawnień EO NETWORKS SA (9/2018) Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku