info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 12:17
kontakt
EONET

Komunikaty

14/02/20 15:40 brak uprawnień EO NETWORKS SA (2/2020) Raport kwartalny za IV Q 2019 roku
03/01/20 13:25 brak uprawnień EO NETWORKS SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
31/12/19 13:40 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki EO NETWORKS S.A. na rynku NewConnect
19/12/19 15:23 brak uprawnień EO NETWORKS SA (13/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14:46 brak uprawnień EO NETWORKS SA (12/2019) Treść uchwał podjętych przez NWZA eo Networks S.A. w dniu 19 grudnia 2019
14:40 EO NETWORKS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 grudnia 2019 roku
18/11/19 14:45 brak uprawnień EO NETWORKS SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 19 grudnia 2019 roku
12/11/19 10:33 brak uprawnień EO NETWORKS SA (10/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
07/11/19 11:18 brak uprawnień EO NETWORKS SA (9/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku korekta raportu bieżącego nr 1/2019
14/08/19 09:14 brak uprawnień EO NETWORKS SA (8/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
12/07/19 14:08 brak uprawnień EO NETWORKS SA (7/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 12 lipca 2019
14:05 EO NETWORKS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 lipca 2019 roku
29/05/19 14:13 brak uprawnień EO NETWORKS SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 12 lipca 2019 roku
21/05/19 13:49 brak uprawnień EO NETWORKS SA (5/2019) Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2018
17/05/19 14:07 brak uprawnień EO NETWORKS SA (4/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku korekta raportu bieżącego nr 1/2019