info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 11:26
kontakt
EONET

Komunikaty

28/07/21 17:40 EO NETWORKS S.A.: Zakończenie procesu przejęcia kontroli nad Emitentem przez spółkę Euvic Sp. z o.o.
14/07/21 16:53  brak uprawnień EO NETWORKS SA (6/2021) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy eo Networks S.A.
16:03 EO NETWORKS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2021 roku
29/06/21 17:23 EO NETWORKS S.A.: Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy
16:57 EO NETWORKS S.A.: Informacja o transakcji zbycia akcji w trybie art 19 MAR
25/06/21 18:51 EO NETWORKS S.A.: ROZPOCZĘCIE PROCESU PRZEJĘCIA KONTROLI NAD EMITENTEM PRZEZ SPÓŁKĘ EUVIC SP. Z O.O.
11/06/21 15:17  brak uprawnień EO NETWORKS SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 13 lipca 2021 roku
02/06/21 13:23 EO NETWORKS S.A.: Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na przejęcie kontroli nad Emitentem przez spółkę Euvic sp. z o.o.
28/05/21 11:02  brak uprawnień EO NETWORKS SA (4/2021) Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2020
14/05/21 12:46  brak uprawnień EO NETWORKS SA (3/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
27/04/21 14:47 EO NETWORKS S.A.: Rozpoczęcie negocjacji w sprawie przejęcia kontroli nad Emitentem przez spółkę Euvic sp. z o.o.
12/02/21 14:58  brak uprawnień EO NETWORKS SA (2/2021) Raport kwartalny za IV kwartał 2020
05/01/21 08:57  brak uprawnień EO NETWORKS SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
07/12/20 15:36 EO NETWORKS S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
15:27 EO NETWORKS S.A.: Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji