info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 10:43
kontakt
EONET

Komunikaty

14/05/21 12:46  brak uprawnień EO NETWORKS SA (3/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
27/04/21 14:47 EO NETWORKS S.A.: Rozpoczęcie negocjacji w sprawie przejęcia kontroli nad Emitentem przez spółkę Euvic sp. z o.o.
12/02/21 14:58  brak uprawnień EO NETWORKS SA (2/2021) Raport kwartalny za IV kwartał 2020
05/01/21 08:57  brak uprawnień EO NETWORKS SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
07/12/20 15:36 EO NETWORKS S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
15:27 EO NETWORKS S.A.: Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
13/11/20 09:13  brak uprawnień EO NETWORKS SA (8/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
24/08/20 12:38 EO NETWORKS S.A.: Informacja o transakcji nabycia akcji, w trybie art. 19 MAR
14/08/20 13:36  brak uprawnień EO NETWORKS SA (7/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku
13/07/20 13:45  brak uprawnień EO NETWORKS SA (6/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 13 lipca 2020
13:39 EO NETWORKS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 roku
08/06/20 14:52  brak uprawnień EO NETWORKS SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 13 lipca 2020 roku
29/05/20 11:48  brak uprawnień EO NETWORKS SA (4/2020) Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2019
14/05/20 12:25  brak uprawnień EO NETWORKS SA (3/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
14/02/20 15:40  brak uprawnień EO NETWORKS SA (2/2020) Raport kwartalny za IV Q 2019 roku