info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.02, godz. 21:25
kontakt
EONET

Komunikaty

12/02/21 14:58 brak uprawnień EO NETWORKS SA (2/2021) Raport kwartalny za IV kwartał 2020
05/01/21 08:57 brak uprawnień EO NETWORKS SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
07/12/20 15:36 EO NETWORKS S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
15:27 EO NETWORKS S.A.: Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
13/11/20 09:13 brak uprawnień EO NETWORKS SA (8/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
24/08/20 12:38 EO NETWORKS S.A.: Informacja o transakcji nabycia akcji, w trybie art. 19 MAR
14/08/20 13:36 brak uprawnień EO NETWORKS SA (7/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku
13/07/20 13:45 brak uprawnień EO NETWORKS SA (6/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 13 lipca 2020
13:39 EO NETWORKS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 roku
08/06/20 14:52 brak uprawnień EO NETWORKS SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 13 lipca 2020 roku
29/05/20 11:48 brak uprawnień EO NETWORKS SA (4/2020) Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2019
14/05/20 12:25 brak uprawnień EO NETWORKS SA (3/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
14/02/20 15:40 brak uprawnień EO NETWORKS SA (2/2020) Raport kwartalny za IV Q 2019 roku
03/01/20 13:25 brak uprawnień EO NETWORKS SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
31/12/19 13:40 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki EO NETWORKS S.A. na rynku NewConnect