info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.23, godz. 01:57
kontakt
AUTOSPA

Komunikaty

01/09/21 21:43 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (10/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
16/08/21 16:30 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (9/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 / Consolidated and entity quartelry report for IIQ 2021
31/07/21 21:35 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (8/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
02/07/21 21:19 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (7/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
31/05/21 18:21 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (6/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
17/05/21 16:33 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (5/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 / Consolidated and entity quartelry report for IQ 2021
25/02/21 21:25 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (4/2021) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem / Conclusion of an agreement with the auditor
15/02/21 16:59 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (3/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 / Consolidated and entity quartelry report for IVQ 2020
14/02/21 13:00 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (2/2021) Rozwój Grupy w związku z zawartą istotną umową przez podmiot zależny
17/01/21 16:59 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku / Shedule of periodical reports for 2021
14/12/20 19:35 brak uprawnień GPW: Komunikat: FINCE HOLDING S.A. W RESTRUKTURYZACJI
12/12/20 18:39 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (16/2020) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 / Consolidated and entity quartelry report for IIIQ 2020
25/11/20 21:19 FINCE HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 25.11.2020
21:06 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (15/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zebranie / The content of the resolutions adopted by the Annual General Meeting
22/11/20 14:01 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2020 roku