info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 16:40
kontakt
AUTOSPA

Komunikaty

15/05/20 16:22  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (6/2020) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 / Consolidated and entity quartelry report for IQ 2020
11/05/20 21:45 FINCE HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 11.05.2020
21:37  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (5/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zebranie / The content of resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting
13/04/20 11:09  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (4/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:03 FINCE HOLDING S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12/04/20 16:43 FINCE HOLDING S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A.
02/04/20 19:31  brak uprawnień GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki FINCE HOLDING SA
31/03/20 23:14 FINCE HOLDING S.A.: Postępowanie restrukturyzacyjne - sanacja
19/03/20 20:48 FINCE HOLDING S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A.
28/02/20 21:18 FINCE HOLDING S.A.: REJESTRACJA POŁĄCZENIA FINCE HOLDING S.A. Z AUTO-SPA SP. Z O.O. I BETA MYJNIE SP. Z O.O.
14/02/20 16:10  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (3/2020) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 / Consolidated and entity quartelry report for IVQ 2019
04/02/20 08:25 FINCE HOLDING S.A.: Korekta raportu ESPI 5/2020 - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie stanu posiadania akcji
03/02/20 22:09 FINCE HOLDING S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie stanu posiadania akcji
22:03 FINCE HOLDING S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
21:57 FINCE HOLDING S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie stanu posiadania akcji