info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 13:31
kontakt
AUTOSPA

Komunikaty

25/02/21 21:25 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (4/2021) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem / Conclusion of an agreement with the auditor
15/02/21 16:59 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (3/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 / Consolidated and entity quartelry report for IVQ 2020
14/02/21 13:00 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (2/2021) Rozwój Grupy w związku z zawartą istotną umową przez podmiot zależny
17/01/21 16:59 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku / Shedule of periodical reports for 2021
14/12/20 19:35 brak uprawnień GPW: Komunikat: FINCE HOLDING S.A. W RESTRUKTURYZACJI
12/12/20 18:39 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (16/2020) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 / Consolidated and entity quartelry report for IIIQ 2020
25/11/20 21:19 FINCE HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 25.11.2020
21:06 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (15/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zebranie / The content of the resolutions adopted by the Annual General Meeting
22/11/20 14:01 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2020 roku
28/10/20 21:07 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (13/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Fince Holding SA / Annual Ordinary General Meeting Fince Holding SA
21:00 FINCE HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16/10/20 15:49 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (12/2020) Raport roczny za rok obrotowy 2019 / Annual report for accounting year 2019
02/09/20 20:33 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
14/08/20 16:47 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
16:42 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (9/2020) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 / Consolidated and entity quartelry report for IIQ 2020