info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.25, godz. 04:03
kontakt
AUTOSPA

Komunikaty

14/02/20 16:10  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (3/2020) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 / Consolidated and entity quartelry report for IVQ 2019
04/02/20 08:25 FINCE HOLDING S.A.: Korekta raportu ESPI 5/2020 - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie stanu posiadania akcji
03/02/20 22:09 FINCE HOLDING S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie stanu posiadania akcji
22:03 FINCE HOLDING S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
21:57 FINCE HOLDING S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie stanu posiadania akcji
21:45 FINCE HOLDING S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
20/01/20 22:26 FINCE HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 20.01.2020
22:06  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (2/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zebranie / The content of resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting
18/01/20 16:59  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku / Shedule of periodical reports for 2020
27/12/19 08:55 FINCE HOLDING S.A.: Uzgodnienie planu połączenia i drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. oraz Beta Myjnie Sp. z o.o.
23/12/19 21:17  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (20/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21:02 FINCE HOLDING S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11/12/19 22:25 FINCE HOLDING S.A.: Uzgodnienie planu połączenia Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A.
22:10 FINCE HOLDING S.A.: Uzgodnienie planu połączenia i pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. oraz Beta Myjnie Sp. z o.o.
27/11/19 20:38  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (19/2019) Temat: Zmiany w organach zarządzających i nadzorujących Emitenta / Changes in the management and supervisory bodies of the Issuer