info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 08:24
kontakt
AUTOSPA

Komunikaty

14/08/19 08:52  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (17/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 / Consolidated and entity quartelry report for IIQ 2019
28/06/19 16:28 FINCE HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 28.06.2019
16:19  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (16/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zebranie / The content of resolutions adopted by the Ordinary General Meeting
24/06/19 11:06  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki FINCE HOLDING S.A.
09:48  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki FINCE HOLDING S.A.
21/06/19 22:33  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (15/2019) Raport roczny za rok obrotowy 2018 / Annual report for accounting year 2018
15/06/19 19:20  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (14/2019) Raport roczny za rok obrotowy 2018 / Annual report for accounting year 2018
05/06/19 16:35 FINCE HOLDING S.A.: Postępowanie restrukturyzacyjne - sanacja
31/05/19 17:02  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (13/2019) Raport roczny za rok obrotowy 2018 / Annual report for accounting year 2018
16:15  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (12/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Fince Holding SA / Annual Ordinary General Meeting Fince Holding SA
16:03 FINCE HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17/05/19 21:09  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (11/2019) Obligacje ? wypłata odsetek / Bonds - payment of interest
15/05/19 17:09  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (10/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 / Consolidated and entity quartelry report for IQ 2019
11/04/19 10:39 FINCE HOLDING S.A.: Wypowiedzenie umowy kredytu
05/04/19 22:07 FINCE HOLDING S.A.: Wycofanie wniosku o upadłość - postanowienie sądu