info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.09, godz. 16:45
kontakt
IUNION

Komunikaty

19/06/20 14:02 INTERNET UNION S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2020 r.
13:32  brak uprawnień INTERNET UNION SA (9/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2020 r
22/05/20 14:44 INTERNET UNION S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14:32  brak uprawnień INTERNET UNION SA (8/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:35  brak uprawnień INTERNET UNION SA (7/2020) Raport roczny Internet Union S.A. za rok obrotowy 2019
20/05/20 12:38  brak uprawnień INTERNET UNION SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
15/05/20 09:39  brak uprawnień INTERNET UNION SA (5/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
12/05/20 10:08  brak uprawnień INTERNET UNION SA (4/2020) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
28/02/20 12:42 INTERNET UNION S.A.: Nabycie udziałów REDE sp. z o.o.
14/02/20 12:07  brak uprawnień INTERNET UNION SA (3/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
16/01/20 14:41  brak uprawnień INTERNET UNION SA (2/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
14:18  brak uprawnień INTERNET UNION SA (1/2020) Powołanie (dokooptowanie) członka Rady Nadzorczej
20/12/19 14:36 INTERNET UNION S.A.: Ustanowienie zastawu rejestrowego na infrastrukturze Spółki
14/11/19 12:35  brak uprawnień INTERNET UNION SA (16/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
28/10/19 13:14 INTERNET UNION S.A.: Zawarcie istotnych umów o finansowanie inwestycyjne w formie pożyczki szerokopasmowej