info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.14, godz. 00:25
kontakt
EDISON

Komunikaty

22/08/19 10:10  brak uprawnień EDISON SA (12/2019) Uzupełnienie raportu 10/2019 ? Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Edison Spółka Akcyjna
14/08/19 08:59  brak uprawnień EDISON SA (11/2019) EDISON S.A. - raport okresowy za II kwartał 2019
01/07/19 11:47 EDISON S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZ oraz mieli co najmniej 5% głosów
28/06/19 11:20  brak uprawnień EDISON SA (10/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Edison Spółka Akcyjna
11:14  brak uprawnień EDISON SA (9/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27.06.2019 r. Edison Spółka Akcyjna
26/06/19 08:40 EDISON S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
25/06/19 15:49 EDISON S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
09:33 EDISON S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
20/06/19 14:02  brak uprawnień EDISON SA (8/2019) Rezygnacja osób nadzorujących
19/06/19 20:51 EDISON S.A.: Informacja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie zbycia większościowego pakietu akcji Emitenta - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
20:41 EDISON S.A.: Zbycie aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową
19:26 EDISON S.A.: Zmiana większościowego akcjonariusza spółki
23/05/19 13:10 EDISON S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.
12:53  brak uprawnień EDISON SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.
14/05/19 10:00  brak uprawnień Monitor kadrowy - zestawienie od 7 do 13 maja