info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 21:32
kontakt
EDISON

Komunikaty

25/02/21 12:20 EDISON S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
11/02/21 13:03  brak uprawnień EDISON SA (2/2021) Jednostkowy Raport Okresowy Edison S.A. IV kwartał 2020.
20/01/21 16:59  brak uprawnień EDISON SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
29/12/20 11:08  brak uprawnień EDISON SA (13/2020) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem.
16/11/20 09:29  brak uprawnień EDISON SA (12/2020) EDISON S.A. - raport okresowy za III kwartał 2020
10/11/20 10:54 EDISON S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
28/10/20 09:25 EDISON S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
14/10/20 11:59 EDISON S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
30/09/20 09:17 EDISON S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
16/09/20 14:40 EDISON S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
14/08/20 08:43  brak uprawnień EDISON SA (11/2020) EDISON S.A. - raport okresowy za II kwartał 2020
17/06/20 12:17 EDISON S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
12:05  brak uprawnień EDISON SA (10/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2020 roku
20/05/20 15:50  brak uprawnień EDISON SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
14:19 EDISON S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał