info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.05, godz. 21:47
kontakt
EDISON

Komunikaty

17/06/20 12:17 EDISON S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
12:05 brak uprawnień EDISON SA (10/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2020 roku
20/05/20 15:50 brak uprawnień EDISON SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
14:19 EDISON S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
15/05/20 07:59 brak uprawnień EDISON SA (8/2020) EDISON S.A. - raport okresowy za I kwartał 2020
13/05/20 08:21 brak uprawnień EDISON SA (7/2020) Raport roczny za rok 2019
08/05/20 10:21 brak uprawnień EDISON SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za 2019 rok
20/02/20 13:52 brak uprawnień EDISON SA (5/2020) Uzupełnienie raportu 4/2020 ? Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
09:32 brak uprawnień EDISON SA (4/2020) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
14/02/20 10:36 brak uprawnień EDISON SA (3/2020) EDISON S.A. - raport okresowy za IV kwartał 2019
11/02/20 16:58 brak uprawnień EDISON SA (2/2020) Rezygnacja osoby nadzorującej
14/01/20 10:29 brak uprawnień EDISON SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
19/12/19 14:32 brak uprawnień EDISON SA (14/2019) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem.
14/11/19 brak uprawnień EDISON SA (13/2019) EDISON S.A. - raport okresowy za III kwartał 2019
22/08/19 10:10 brak uprawnień EDISON SA (12/2019) Uzupełnienie raportu 10/2019 ? Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Edison Spółka Akcyjna