info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 19:33
kontakt
PBSFINSA

Komunikaty

11/10/19 15:30 PBS Finanse SA: Umowa z animatorem rynku
30/09/19 17:58 PBS Finanse SA: PBS Finanse SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/07/19 18:26 PBS Finanse SA: Informacja dotycząca rozmów w sprawie rozwiązania umowy agencyjnej (aktualizacja)
02/07/19 11:43 PBS Finanse SA: Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyn kwalifikacji akcji do segmentu Lista Alertów.
24/06/19 18:22 PBS Finanse SA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2019 r.
16:00 PBS Finanse SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
12/06/19 16:37 PBS Finanse SA: Informacja w sprawie odrębnych zasad rozliczenia wynagrodzenia agencyjnego.
30/05/19 18:45 PBS Finanse SA: PBS Finanse SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/19 14:10 PBS Finanse SA: Informacja dotycząca rozmów w sprawie rozwiązania umowy agencyjnej aktualizacja
15/05/19 14:23 PBS Finanse SA: Zwołanie WZA
30/04/19 22:26 PBS Finanse SA: PBS Finanse SA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22:15 PBS Finanse SA: PBS Finanse SA formularz raportu rocznego
29/03/19 12:40 PBS Finanse SA: Informacja dotycząca likwidacji placówek agencyjnych nr 7 w Krakowie, nr 10 w Wrocławiu
30/01/19 10:19 PBS Finanse SA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
13/12/18 13:07 PBS Finanse SA: Informacja dotycząca planowania likwidacji placówki agencyjnej nr 9 w Warszawie