info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.21, godz. 14:44
kontakt
PBSFINSA

Komunikaty

07/02/20 14:22 PBS Finanse SA: Informacja dotycząca przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku aktualizacja
06/02/20 14:03 PBS Finanse SA: Korekta raportu bieżącego nr 2/2020/01 z dnia 24 stycznia 2020r
05/02/20 15:47 PBS Finanse SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBS Finanse S.A.
24/01/20 13:45 PBS Finanse SA: Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2020 roku.
17/01/20 16:32 PBS Finanse SA: Informacja dotycząca przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku
29/11/19 14:59 PBS Finanse SA: Informacja dotycząca rozmów w sprawie rozwiązania umowy agencyjnej aktualizacja
05:57 PBS Finanse SA: PBS Finanse SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/10/19 16:10 PBS Finanse SA: Informacja o umowie o pełnienie funkcji animatora emitenta
11/10/19 15:30 PBS Finanse SA: Umowa z animatorem rynku
30/09/19 17:58 PBS Finanse SA: PBS Finanse SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/07/19 18:26 PBS Finanse SA: Informacja dotycząca rozmów w sprawie rozwiązania umowy agencyjnej (aktualizacja)
02/07/19 11:43 PBS Finanse SA: Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyn kwalifikacji akcji do segmentu Lista Alertów.
24/06/19 18:22 PBS Finanse SA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2019 r.
16:00 PBS Finanse SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
12/06/19 16:37 PBS Finanse SA: Informacja w sprawie odrębnych zasad rozliczenia wynagrodzenia agencyjnego.