info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 17:40
kontakt
CCENERGY

Komunikaty

23/07/21 11:32 C&C ENERGY SA: Zmiana adresu siedziby emitenta
25/06/21 10:04 C&C ENERGY SA: Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.
09:47 C&C ENERGY SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku.
24/06/21 19:20 C&C ENERGY SA: Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku
31/05/21 18:40 C&C ENERGY SA: Korekta raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 27 maja 2021 roku "Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean& Carbon Energy S.A."
27/05/21 09:20 C&C ENERGY SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 24 czerwca 2021 roku
19/05/21 17:56 C&C ENERGY SA: Zakończenie procedury scalenia akcji
12/05/21 09:44 C&C ENERGY SA: C&C ENERGY SA
30/04/21 11:58 C&C ENERGY SA: Złożenie wniosku o dokonanie scalenia akcji Clean& Carbon Energy S.A.
09:49 C&C ENERGY SA: Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek Spółki w związku ze scaleniem akcji.
29/04/21 19:14  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki CLEAN&CARBON ENERGY SA
14:15 C&C ENERGY SA: Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki (scalenie akcji).
28/04/21 14:03 C&C ENERGY SA: C&C ENERGY SA
27/04/21 17:53 C&C ENERGY SA: Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Clean & Carbon Energy S.A.
21/04/21 12:07 C&C ENERGY SA: Złożenie wniosku o dokonanie scalenia akcji Clean & Carbon Energy S.A.