info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 03:29
kontakt
CCENERGY

Komunikaty

10/09/20 17:45 C&C ENERGY SA: C&C ENERGY SA
30/06/20 19:32 C&C ENERGY SA: Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
18:55 C&C ENERGY SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.
17:54 C&C ENERGY SA: Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy w dniu 30 czerwca 2020 roku
03/06/20 10:12 C&C ENERGY SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku
29/05/20 13:15 C&C ENERGY SA: Korekta raportu okresowego dotyczącego sprawozdania zarządu za rok 2019
20/05/20 09:51 C&C ENERGY SA: C&C ENERGY SA
30/04/20 11:17 C&C ENERGY SA: C&C ENERGY SA
08/04/20 19:06 C&C ENERGY SA: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019
17/03/20 12:21 C&C ENERGY SA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
29/01/20 16:55 C&C ENERGY SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
23/12/19 19:39  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A.
17:51  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami 12 spółek z rynku głównego
24/10/19 13:28 C&C ENERGY SA: C&C ENERGY SA
27/09/19 19:26  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A.