info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.03, godz. 03:42
kontakt
FACHOWCY

Komunikaty

18/03/20 09:41  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A.
09/03/20 13:54 FACHOWCY.PL VENTURES S.A.: Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji oraz zajęciach wierzytelności.
28/02/20 15:32 FACHOWCY.PL VENTURES S.A.: Zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego oraz zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.
11/02/20 18:35  brak uprawnień FACHOWCY.PL VENTURES SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2020) Opóźnienie publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku.
07/02/20 13:10  brak uprawnień FACHOWCY.PL VENTURES SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2020) Korekta harmonogramu przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2020 roku opublikowanego w raporcie bieżącym EBI nr 2/2020
06/02/20 22:25 FACHOWCY.PL VENTURES S.A.: Zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych
31/01/20 14:25  brak uprawnień FACHOWCY.PL VENTURES SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2020) Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2020 roku
09/01/20 14:00 FACHOWCY.PL VENTURES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 stycznia 2020 r.
03/01/20 12:38  brak uprawnień FACHOWCY.PL VENTURES SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 stycznia 2020r.
12/12/19 19:23  brak uprawnień GPW: upomnienie spółki FACHOWCY.PL VENTURES SA
07/12/19 17:06  brak uprawnień FACHOWCY.PL VENTURES SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:58 FACHOWCY.PL VENTURES S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
04/12/19 20:56  brak uprawnień FACHOWCY.PL VENTURES SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku.
02/12/19 15:25 FACHOWCY.PL VENTURES S.A.: Decyzja Zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie o niewnoszeniu zażalenia na Postanowienie Sądu z dnia 14 października 2019r. o oddaleniu wniosku Spółki o ogłoszenie jej upadłości.
29/11/19 12:17  brak uprawnień FACHOWCY.PL VENTURES SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2019) Opóźnienie publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.