info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.14, godz. 13:05
kontakt
FACHOWCY

Komunikaty

07/10/19 11:22 FACHOWCY.PL VENTURES S.A.: Zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego
23/08/19 13:27  brak uprawnień FACHOWCY.PL VENTURES SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
14/08/19 14:05  brak uprawnień FACHOWCY.PL VENTURES SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2019) Opóźnienie publikacji raportu okresowego za II kwartał 2019 roku.
09/07/19 17:05 FACHOWCY.PL VENTURES S.A.: Zawiadomienia o zajęciach wierzytelności Spółki
24/06/19 11:03  brak uprawnień GPW: . w sprawie upomnienia spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
09:48  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
31/05/19 21:27  brak uprawnień FACHOWCY.PL VENTURES SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2019) Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2018
21:23  brak uprawnień FACHOWCY.PL VENTURES SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2019) Raport roczny Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2018
27/05/19 18:37  brak uprawnień GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki FACHOWCY.PL VENTURES SA
24/05/19 14:57  brak uprawnień Zarząd Fachowcy. pl Ventures złożył uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości
14:14 FACHOWCY.PL VENTURES S.A.: Złożenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości
15/05/19 21:19  brak uprawnień FACHOWCY.PL VENTURES SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
13/05/19 10:21 FACHOWCY.PL VENTURES S.A.: Informacja o otrzymaniu uzasadnienia postanowienia Sądu z dnia 5 kwietnia 2019 roku o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego
05/04/19 12:57  brak uprawnień Sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe Fachowcy. pl
12:36 FACHOWCY.PL VENTURES S.A.: Postanowienie Sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego.