info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 09:31
kontakt
MEDIAN

Komunikaty

01/04/20 16:07 brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (4/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
02/03/20 15:41 brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (3/2020) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
13/02/20 15:37 brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
14/01/20 15:41 brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (1/2020) Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
14/11/19 14:32 brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (14/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
03/10/19 16:02 MEDIAN POLSKA S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży
23/09/19 16:10 MEDIAN POLSKA S.A.: Zawiadomienie o wyborze oferty złożonej przez Emitenta
15/08/19 18:15 MEDIAN POLSKA S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 14 sierpnia 2019 r.
18:06 brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (13/2019) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14/08/19 12:37 brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (12/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
17/07/19 21:25 MEDIAN POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18:50 brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (11/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
26/06/19 18:30 brak uprawnień GPW: 27 czerwca 2019 r. nastąpi wznowienie obrotu akcjami: CWA S.A, MEDIAN POLSKA S.A
24/06/19 20:06 brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (10/2019) Raport roczny za rok obrotowy 2018
14:19 brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (9/2019) Nałożenie na Spółkę kary pieniężnej