info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 07:34
kontakt
VANTAGE

Komunikaty

08/11/19 14:18 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w spółkach zależnych Emitenta
14:13 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu umowy inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży akcji Emitenta
14:07 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
10:56 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Prognoza wyników finansowych
30/10/19 15:42 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umów kredytu przez jednostkę zależną Emitenta na finansowanie realizacji inwestycji Legnicka 33 we Wrocławiu
29/10/19 15:29 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Przeniesienie własności budynku biurowego Epsilon na jednostkę zależną Emitenta
15:02 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
14/10/19 15:53 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy kredytu na refinansowanie budynku biurowego Epsilon przez jednostkę zależną Emitenta
03/10/19 08:14 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
02/10/19 13:15 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali w Grupie Kapitałowej Vantage Development w III kwartale 2019 roku
13:00 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
12:56 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
13/09/19 17:06 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: VANTAGE DEVELOPMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/08/19 14:36 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiana Statutu
19/07/19 14:29 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynku