info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.15, godz. 22:50
kontakt
PARTNER

Komunikaty

30/11/20 13:18  brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (21/2020) Informacja o piątym wezwaniu d złożenia dokumentów akcji
13:11 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: Informacja o piątym wezwaniu do złożenia dokumentów akcji
16/11/20 09:20 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: Informacja o czwartym wezwaniu do złożenia dokumentów akcji
09:12  brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (20/2020) Informacja o czwartym wezwaniu do złożenia dokumentów akcji
02/11/20 09:45  brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (19/2020) Informacja o trzecim wezwaniu do złożenia dokumentów akcji
09:39 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: Informacja i trzecim wezwaniu do złożenia dokumentów akcji
26/10/20 11:36  brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (18/2020) Korekta raportu kwartalnego spółki Partner-Nieruchomości S.A. za III kwartał 2020 roku
22/10/20 09:50  brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (17/2020) Raport kwartalny spółki Partner-Nieruchomości S.A. za III kwartał 2020 roku
19/10/20 10:18 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: Informacja o drugim wezwaniu do złożenia dokumentów akcji.
12/10/20 12:07 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: : Przegląd opcji strategicznych
05/10/20 09:34 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: Informacja o pierwszym wezwaniu do złożenia dokumentów akcji
09:22  brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (16/2020) Informacja o pierwszym wezwaniu do złożenia dokumentów akcji
25/09/20 09:56  brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (15/2020) Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór Prezesa Zarządu na nową kadencję
28/08/20 12:13 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Partner-Nieruchomości S.A.
12:03  brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (14/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki