info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.25, godz. 18:25
kontakt
PARTNER

Komunikaty

22/10/20 09:50  brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (17/2020) Raport kwartalny spółki Partner-Nieruchomości S.A. za III kwartał 2020 roku
19/10/20 10:18 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: Informacja o drugim wezwaniu do złożenia dokumentów akcji.
12/10/20 12:07 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: : Przegląd opcji strategicznych
05/10/20 09:34 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: Informacja o pierwszym wezwaniu do złożenia dokumentów akcji
09:22  brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (16/2020) Informacja o pierwszym wezwaniu do złożenia dokumentów akcji
25/09/20 09:56  brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (15/2020) Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór Prezesa Zarządu na nową kadencję
28/08/20 12:13 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Partner-Nieruchomości S.A.
12:03  brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (14/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
12:00  brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (13/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A.
30/07/20 12:30  brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (12/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12:22 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
23/07/20 09:43  brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (11/2020) Raport kwartalny spółki Partner-Nieruchomości S.A. za II kwartał 2020 roku
30/06/20 10:16  brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (10/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Partner-Nieruchomości S.A.
10:12 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Partner-Nieruchomości S.A.
10:04  brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (9/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A.