info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 14:31
kontakt
MODE

Komunikaty

16/06/21 17:23 MODE S.A.: Zawarcie umowy na dofinansowanie realizacji projektu
27/05/21 18:33 MODE S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet"
19/05/21 21:35 MODE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
16:18 MODE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2021 r.
16:12  brak uprawnień MODE SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2021 r.
13/05/21 21:56  brak uprawnień MODE SA (3/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r.
06/05/21 16:01 MODE S.A.: Podpisanie umowy na otrzymanie grantu przyznanego w celu zniwelowanie skutków pandemii COVID-19
14/04/21 17:00 MODE S.A.: Zawarcie umowy na dofinansowanie realizacji projektów targowych
09/04/21 20:57 MODE S.A.: Otrzymanie informacji w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu
19/03/21 13:56  brak uprawnień MODE SA (2/2021) Raport roczny za rok obrotowy 2020
26/02/21 13:29 MODE S.A.: Podpisanie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji Term Sheet
12/02/21 12:35 MODE S.A.: Otrzymanie informacji o zakwalifikowaniu wniosku o przyznanie grantu do udzielenia wsparcia
27/01/21 17:09 MODE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13:12 MODE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
21/01/21 21:35 MODE S.A.: Podpisanie listu intencyjnego