info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 05:10
kontakt
FARM51

Komunikaty

12/02/21 17:01  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (3/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
04/02/21 15:13  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (2/2021) Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect)
26/01/21 14:08  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
22/12/20 15:00 THE FARM 51 GROUP S.A.: Zawarcie ostatecznej umowy z All in! Games S.A. dotyczącej wydania gry "Chernobylite" na konsole
01/12/20 17:06  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (14/2020) Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B
30/11/20 17:02 THE FARM 51 GROUP S.A.: Podjęcie decyzji o przedłużeniu terminu zawarcia ostatecznej umowy z All in! Games S.A. dotyczącego wydania gry "Chernobylite" na konsole
13/11/20 17:01  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (13/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
30/10/20 14:00 THE FARM 51 GROUP S.A.: Podpisanie porozumienia z All in! Games S.A. dotyczącego wydania gry "Chernobylite" na konsole
14/08/20 17:01  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (12/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
13/08/20 16:38 THE FARM 51 GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 sierpnia 2020 roku
12/08/20 16:10  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (11/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A., które odbyło się w dniu 11 sierpnia 2020 roku
11/08/20 10:43 THE FARM 51 GROUP S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu przez pełnomocnika 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce
21/07/20 15:35 THE FARM 51 GROUP S.A.: Uzupełnienie raportu dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 11 sierpnia 2020 roku - wskazanie godziny
15:29  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (10/2020) Uzupełnienie raportu dot. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień 11 sierpnia 2020 roku ? wskazanie godziny
15/07/20 19:00  brak uprawnień WZ The Farm 51 zdecyduje o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego