info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.13, godz. 20:44
kontakt
FARM51

Komunikaty

30/06/20 15:19 THE FARM 51 GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2020 roku
13:16  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (8/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2020 roku
24/06/20 13:41 THE FARM 51 GROUP S.A.: Zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku
13:36  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (7/2020) Zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku
18/06/20 17:05 THE FARM 51 GROUP S.A.: Zawarcie umowy o współpracy z MY.GAMES
10/06/20 15:05 THE FARM 51 GROUP S.A.: Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy współpracy z MY.GAMES
01/06/20 17:02 THE FARM 51 GROUP S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2020 roku
16:50  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (6/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień 29 czerwca 2020 roku
29/05/20 15:42  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (5/2020) Raport roczny Spółki za rok 2019
15/05/20 18:02  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (4/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
04/05/20 17:56 THE FARM 51 GROUP S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
28/04/20 15:44 THE FARM 51 GROUP S.A.: Ujawnienie podmiotu - globalnego podmiotu mającego wspierać rozwój marki WW3
27/04/20 17:14  brak uprawnień The Farm 51 podpisał przedwstępną umowę w sprawie rozwoju gry "World War 3"
17:05 THE FARM 51 GROUP S.A.: Podpisanie przedwstępnej umowy w sprawie rozwoju marki WW3
03/04/20 23:32 THE FARM 51 GROUP S.A.: Wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta