info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.15, godz. 22:34
kontakt
HERKULES

Komunikaty

09/12/20 20:46 HERKULES S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy o gwarancję i udzielenie poręczenia przez Emitenta
20:41 HERKULES S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
23/11/20 17:10 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/10/20 19:07 HERKULES S.A.: Informacja o zawarciu przez jednostkę zależną od Spółki umowy znaczącej
19:01 HERKULES S.A.: Informacja o zawarciu przez jednostkę zależną od Spółki umów znaczących
30/09/20 20:34 HERKULES S.A.: Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną od Emitenta
28/09/20 16:07 HERKULES S.A.: Przedłużenie umowy kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości
23/09/20 21:46 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/08/20 10:51 HERKULES S.A.: Informacja o wyznaczeniu terminu rozprawy w sprawie złożonego przez spółkę zależną - Viatron S.A. w restrukturyzacji pozwu o przyznanie odszkodowania
10:43 HERKULES S.A.: Informacja o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
21/08/20 10:21 HERKULES S.A.: Informacja o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
18/08/20 15:49 HERKULES S.A.: Treść uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. w dniu 18 sierpnia 2020 roku
15:46 HERKULES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A., które odbyło się 18 sierpnia 2020 roku
12/08/20 16:43 HERKULES S.A.: Informacja o wystąpieniu z powództwem m.in. o zapłatę przez spółkę zależną od Herkules S.A.
11/08/20 13:18 HERKULES S.A.: Informacja o zamiarze zawarcia przez jednostki zależne od Spółki umów znaczących