info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.18, godz. 22:57
kontakt
HERKULES

Komunikaty

07/04/21 16:55 HERKULES S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A
16/03/21 16:36 HERKULES S.A.: Informacja o zniesieniu terminu rozprawy w sprawie złożonego przez spółkę zależną - Viatron S.A. w restrukturyzacji pozwu o przyznanie odszkodowania
16/02/21 09:24 HERKULES S.A.: Informacja o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
19/01/21 16:20 HERKULES S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
09/12/20 20:46 HERKULES S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy o gwarancję i udzielenie poręczenia przez Emitenta
20:41 HERKULES S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
23/11/20 17:10 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/10/20 19:07 HERKULES S.A.: Informacja o zawarciu przez jednostkę zależną od Spółki umowy znaczącej
19:01 HERKULES S.A.: Informacja o zawarciu przez jednostkę zależną od Spółki umów znaczących
30/09/20 20:34 HERKULES S.A.: Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną od Emitenta
28/09/20 16:07 HERKULES S.A.: Przedłużenie umowy kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości
23/09/20 21:46 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/08/20 10:51 HERKULES S.A.: Informacja o wyznaczeniu terminu rozprawy w sprawie złożonego przez spółkę zależną - Viatron S.A. w restrukturyzacji pozwu o przyznanie odszkodowania
10:43 HERKULES S.A.: Informacja o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
21/08/20 10:21 HERKULES S.A.: Informacja o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze