info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 14:20
kontakt
HERKULES

Komunikaty

26/07/21 17:25 HERKULES S.A.: Rejestracja zmian Statutu Herkules S.A.
25/06/21 13:56 HERKULES S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.
13:55 HERKULES S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. w dniu 25 czerwca 2021 roku
13:53 HERKULES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A., które odbyło się 25 czerwca 2021 roku
28/05/21 19:53 HERKULES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
00:10 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/21 00:32 HERKULES S.A.: HERKULES S.A.
00:29 HERKULES S.A.: HERKULES S.A.
26/04/21 17:14 HERKULES S.A.: Informacja o wyznaczeniu nowego terminu rozprawy w sprawie złożonego przez spółkę zależną - Viatron S.A. w restrukturyzacji pozwu o przyznanie odszkodowania
07/04/21 16:55 HERKULES S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A
16/03/21 16:36 HERKULES S.A.: Informacja o zniesieniu terminu rozprawy w sprawie złożonego przez spółkę zależną - Viatron S.A. w restrukturyzacji pozwu o przyznanie odszkodowania
16/02/21 09:24 HERKULES S.A.: Informacja o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
19/01/21 16:20 HERKULES S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
09/12/20 20:46 HERKULES S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy o gwarancję i udzielenie poręczenia przez Emitenta
20:41 HERKULES S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego