info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 18:48
kontakt
HERKULES

Komunikaty

12/03/20 16:36 HERKULES S.A.: Informacja w związku z epidemią koronowirusa SARS-CoV-2
06/03/20 18:42 HERKULES S.A.: Informacja o wstrzymaniu usług kredytowych przez Santander Bank Polska S.A.
27/02/20 12:06 HERKULES S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 16/2020 - informacja o naliczeniu kary umownej z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej
26/02/20 17:08 HERKULES S.A.: Informacja o naliczeniu kary umownej z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej
21/02/20 20:59 HERKULES S.A.: Informacja o naliczeniu kary umownej z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej
17/02/20 23:03 HERKULES S.A.: Powołanie Członków Zarządu Herkules S.A.
22:50 HERKULES S.A.: Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.
22:41 HERKULES S.A.: Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Herkules S.A.
22:29 HERKULES S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.
22:23 HERKULES S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu Herkules S.A.
22:17 HERKULES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S.A. w dniu 17 lutego 2020 r.
22:09 HERKULES S.A.: Decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia 2.000.000 akcji własnych
22:03 HERKULES S.A.: Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.
21:47 HERKULES S.A.: Uchwały podjęte oraz uchwały niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 17 lutego 2020 roku
31/01/20 13:01 HERKULES S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 5/2020 - rezygnacja członka Zarządu Herkules S.A.