info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.26, godz. 04:52
kontakt
HERKULES

Komunikaty

22/07/19 16:43 HERKULES S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Herkules S.A.
18/07/19 17:32 HERKULES S.A.: Informacja o powstaniu możliwości naliczenia kar umownych z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej
10/07/19 15:42 HERKULES S.A.: Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.
15:40 HERKULES S.A.: Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Herkules S.A.
15:37 HERKULES S.A.: Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Herkules S.A.
14/06/19 15:22 HERKULES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 12 czerwca 2019 r.
13/06/19 14:21 HERKULES S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Herkules S.A.
14:18 HERKULES S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
12/06/19 16:25 HERKULES S.A.: Uchwały podjęte oraz uchwały niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 12 czerwca 2019 roku
30/05/19 00:30 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/19 15:53 HERKULES S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15:50 HERKULES S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu Herkules S.A.
15/05/19 15:20 HERKULES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
06/05/19 14:55 HERKULES S.A.: Wycofanie z depozytu KDPW 4.650.000 akcji Herkules S.A. w związku z ich umorzeniem
12:59 HERKULES S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego RS 2018