info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.25, godz. 18:04
kontakt
ALDA

Komunikaty

12/10/20 07:56 ALDA S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji
28/09/20 08:38 ALDA S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji
14/09/20 11:03 ALDA S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji
14/08/20 10:10  brak uprawnień ALDA SA (11/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
01/07/20 09:14 ALDA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALDA S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.
26/06/20 12:56 ALDA S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu ALDA S.A.
12:48  brak uprawnień ALDA SA (10/2020) Powołanie Prezesa Zarządu ALDA S.A.
12:13  brak uprawnień ALDA SA (9/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2020 r.
10/06/20 14:20  brak uprawnień ALDA SA (8/2020) Złożenie rezygnacji przez członków Zarządu
28/05/20 11:01  brak uprawnień ALDA SA (7/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2020 roku
10:50 ALDA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2020 roku
27/05/20 14:59 ALDA S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019
19/05/20 16:53 ALDA S.A.: Otrzymanie dofinasowania wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19
14/05/20 08:07  brak uprawnień ALDA SA (6/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
20/04/20 08:32  brak uprawnień ALDA SA (5/2020) Raport Roczny za rok 2019