info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 01:00
kontakt
ALDA

Komunikaty

01/07/20 09:14 ALDA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALDA S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.
26/06/20 12:56 ALDA S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu ALDA S.A.
12:48  brak uprawnień ALDA SA (10/2020) Powołanie Prezesa Zarządu ALDA S.A.
12:13  brak uprawnień ALDA SA (9/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2020 r.
10/06/20 14:20  brak uprawnień ALDA SA (8/2020) Złożenie rezygnacji przez członków Zarządu
28/05/20 11:01  brak uprawnień ALDA SA (7/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2020 roku
10:50 ALDA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2020 roku
27/05/20 14:59 ALDA S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019
19/05/20 16:53 ALDA S.A.: Otrzymanie dofinasowania wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19
14/05/20 08:07  brak uprawnień ALDA SA (6/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
20/04/20 08:32  brak uprawnień ALDA SA (5/2020) Raport Roczny za rok 2019
14/04/20 12:38  brak uprawnień ALDA SA (4/2020) Korekta tytułu raportu bieżącego nr 3/2020
12:29  brak uprawnień ALDA SA (3/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
14/02/20 07:00  brak uprawnień ALDA SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
14/01/20 08:43  brak uprawnień ALDA SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku