info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 20:48
kontakt
ALDA

Komunikaty

07/04/21 15:05  brak uprawnień ALDA SA (8/2021) Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
31/03/21 ALDA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
31/03/21 15:03  brak uprawnień ALDA SA (7/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
18/03/21 14:56 ALDA S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach
16/03/21 15:31 ALDA S.A.: Rejestracja Spółki zależnej od Emitenta i powstanie grupy kapitałowej
12/03/21 16:39 ALDA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 r.
16:20  brak uprawnień ALDA SA (6/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 r.
11/03/21 16:02  brak uprawnień ALDA SA (5/2021) Zamiana akcji uprzywilejowanych imiennych serii A i D na akcje zwykłe na okaziciela
04/03/21 17:12 ALDA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2021 r.
16:58  brak uprawnień ALDA SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2021 r.
13:30  brak uprawnień ALDA SA (3/2021) Raport Roczny za rok 2020
03/03/21 15:12 ALDA S.A.: Podpisanie aneksu do Listu Intencyjnego
02/03/21 12:37 ALDA S.A.: Otrzymanie raportu z wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa
01/03/21 15:46  brak uprawnień ALDA SA (2/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
28/01/21 09:54  brak uprawnień ALDA SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021