info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 23:41
kontakt
ALDA

Komunikaty

09/06/21 14:57  brak uprawnień ALDA SA (13/2021) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
01/06/21 21:37 ALDA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 r.
21:24  brak uprawnień ALDA SA (12/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 r.
20/05/21 11:41 ALDA S.A.: Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej od Emitenta
12/05/21 13:24  brak uprawnień ALDA SA (11/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
10/05/21 15:34  brak uprawnień ALDA SA (10/2021) Zmiana adresu strony internetowej i adresu e-mail
06/05/21 11:24  brak uprawnień ALDA SA (9/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
30/04/21 21:36 ALDA S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej od Emitenta, objęcie udziałów i zawarcie umowy przenoszącej ZCP
07/04/21 15:05  brak uprawnień ALDA SA (8/2021) Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
31/03/21 ALDA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
31/03/21 15:03  brak uprawnień ALDA SA (7/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
18/03/21 14:56 ALDA S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach
16/03/21 15:31 ALDA S.A.: Rejestracja Spółki zależnej od Emitenta i powstanie grupy kapitałowej
12/03/21 16:39 ALDA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 r.
16:20  brak uprawnień ALDA SA (6/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 r.