info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 15:22
kontakt
5THAVEN

Komunikaty

20/03/20 14:06  brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (3/2020) Skonsolidowany raport roczny 5th Avenue Holding S.A. za rok obrotowy 2019.
14:02  brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (2/2020) Jednostkowy raport roczny 5th Avenue Holding S.A. za rok obrotowy 2019
31/01/20 17:44 5TH AVENUE HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
17:41 5TH AVENUE HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
29/01/20 13:39  brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
20/12/19 08:52 5TH AVENUE HOLDING S.A.: Przydział emisji obligacji Emitenta - plasowanie emisji serii "AE"
20/11/19 15:13  brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (14/2019) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2019 rok
14/11/19 17:07  brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (13/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
12/11/19 17:02 5TH AVENUE HOLDING S.A.: Przydział emisji obligacji Emitenta - plasowanie emisji serii "AD"
25/10/19 15:14  brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (12/2019) Emisja obligacji serii ?AD? Emitenta
22/10/19 18:07  brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (11/2019) Plasowanie emisji obligacji serii "AC" Emitenta
14/08/19 17:12  brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (10/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
26/06/19 17:00  brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (9/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 5th Avenue Holding S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
16:36 5TH AVENUE HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 5th Avenue Holding S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
30/05/19 19:23 5TH AVENUE HOLDING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 26 czerwca 2019 roku