info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.25, godz. 12:17
kontakt
5THAVEN

Komunikaty

20/12/19 08:52 5TH AVENUE HOLDING S.A.: Przydział emisji obligacji Emitenta - plasowanie emisji serii "AE"
20/11/19 15:13 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (14/2019) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2019 rok
14/11/19 17:07 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (13/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
12/11/19 17:02 5TH AVENUE HOLDING S.A.: Przydział emisji obligacji Emitenta - plasowanie emisji serii "AD"
25/10/19 15:14 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (12/2019) Emisja obligacji serii ?AD? Emitenta
22/10/19 18:07 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (11/2019) Plasowanie emisji obligacji serii "AC" Emitenta
14/08/19 17:12 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (10/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
26/06/19 17:00 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (9/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 5th Avenue Holding S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
16:36 5TH AVENUE HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 5th Avenue Holding S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
30/05/19 19:23 5TH AVENUE HOLDING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 26 czerwca 2019 roku
18:47 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (8/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 26 czerwca 2019 roku
15/05/19 17:17 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (7/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
05/04/19 09:56 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (6/2019) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta
29/03/19 09:41 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki 5TH AVENUE HOLDING S.A.
22/03/19 19:23 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (5/2019) Skonsolidowany raport roczny 5th Avenue Holding S.A. za rok obrotowy 2018.