info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 20:25
kontakt
5THAVEN

Komunikaty

22/10/19 18:07 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (11/2019) Plasowanie emisji obligacji serii "AC" Emitenta
14/08/19 17:12 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (10/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
26/06/19 17:00 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (9/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 5th Avenue Holding S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
16:36 5TH AVENUE HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 5th Avenue Holding S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
30/05/19 19:23 5TH AVENUE HOLDING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 26 czerwca 2019 roku
18:47 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (8/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 26 czerwca 2019 roku
15/05/19 17:17 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (7/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
05/04/19 09:56 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (6/2019) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta
29/03/19 09:41 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki 5TH AVENUE HOLDING S.A.
22/03/19 19:23 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (5/2019) Skonsolidowany raport roczny 5th Avenue Holding S.A. za rok obrotowy 2018.
18:18 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (4/2019) Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego.
13:31 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (3/2019) Jednostkowy raport roczny 5th Avenue Holding S.A. za rok obrotowy 2018.
30/01/19 18:40 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (2/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
08/01/19 14:00 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (1/2019) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok
14/11/18 23:20 brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (11/2018) Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku