info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 17:13
kontakt
BOWIM

Komunikaty

18/05/20 13:01 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r.
15/05/20 14:59 Bowim: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019
13:02 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
11/05/20 09:46 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r.
30/04/20 10:03 Bowim: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
22/04/20 14:17 Bowim: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019
15/04/20 17:32 Bowim: Bowim formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:31 Bowim: Bowim formularz raportu rocznego
15:12 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
08/04/20 11:13 Bowim: Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 2019
26/03/20 09:00 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok
13/03/20 15:35 Bowim: Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej
15:25 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
14:39 Bowim: Nieostateczna decyzja PARP, nakazująca częściowy zwrot dotacji udzielonej spółce zależnej Passat-Stal SA
24/02/20 15:10 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2019 rok