info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 13:24
kontakt
BOWIM

Komunikaty

26/10/20 14:32 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za III kwartały 2020 r.
21/10/20 16:39  brak uprawnień Urząd skarbowy ma zwrócić spółce Bowim 5,58 mln zł zapłaconego podatku wraz z odsetkami
16:15 Bowim: Informacja o wydaniu przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu pozytywnej dla Emitenta decyzji uchylającej decyzję organu pierwszej instancji i umorzeniu postępowania w sprawie.
16/10/20 14:46 Bowim: Podpisanie przez spółkę zależną Passat-Stal S.A. umowy kredytowej z BOŚ S.A.
15/10/20 15:09 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
21/09/20 17:09 Bowim: Bowim formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15/09/20 15:29 Bowim: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2020 r
14:34 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
04/09/20 14:11 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2020 r.
28/08/20 11:37 Bowim: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
27/08/20 15:36 Bowim: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki "Bowim" S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 r.
15:33 Bowim: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Bowim" S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 r.
24/08/20 14:46 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2020 r.
14/08/20 14:32 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
10/08/20 14:38 Bowim: Informacja o wydaniu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach decyzji o uchyleniu w całości decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach z 31.03.2016 r. nr UKS/2491/W4P/42/3/10/217/025 w sprawie określenia zobowiązania podatkowego Emitenta w podatku VAT za okres od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r. oraz o umorzeniu postępowania w sprawie.