info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 03:43
kontakt
BOWIM

Komunikaty

15/07/21 14:07 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
15/06/21 14:12 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
31/05/21 14:07  brak uprawnień Bowim wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję za '20
14:06 Bowim: Uchwała ZWZ "Bowim" S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok
14:03 Bowim: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki "Bowim" S.A. w dniu 31 maja 2021 r.
14:00 Bowim: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Bowim" S.A. w dniu 31 maja 2021 r.
27/05/21 17:12 Bowim: Bowim formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/21 18:04 Bowim: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w Spółce
14:36 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
12/05/21 13:41 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2021 roku
06/05/21 14:30 Bowim: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020
05/05/21 10:49 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 2021 roku
04/05/21 10:42 Bowim: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 31 maja 2021 r.
21/04/21 10:18  brak uprawnień Zarząd Bowimu rekomenduje wypłatę 0,12 zł dywidendy na akcję za '20
10:08 Bowim: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020