info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.23, godz. 00:27
kontakt
BOWIM

Komunikaty

15/01/21 13:54 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
08/01/21 11:22 Bowim: Terminarz publikacji raportów okresowych w 2021 roku
30/12/20 13:27  brak uprawnień Bowim wydłużył okres realizacji strategii do końca 2021 roku
13:07 Bowim: Aktualizacja strategii Grupy BOWIM
15/12/20 17:08 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
26/11/20 17:15 Bowim: Bowim formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/20 15:13 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
10/11/20 12:10 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartały 2020 r.
29/10/20 14:42 Bowim: Zawarcie Aneksu nr 6 do Porozumiena Inwestycyjnego z Konsorcjum Stali S.A.
26/10/20 14:32 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za III kwartały 2020 r.
21/10/20 16:39  brak uprawnień Urząd skarbowy ma zwrócić spółce Bowim 5,58 mln zł zapłaconego podatku wraz z odsetkami
16:15 Bowim: Informacja o wydaniu przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu pozytywnej dla Emitenta decyzji uchylającej decyzję organu pierwszej instancji i umorzeniu postępowania w sprawie.
16/10/20 14:46 Bowim: Podpisanie przez spółkę zależną Passat-Stal S.A. umowy kredytowej z BOŚ S.A.
15/10/20 15:09 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
21/09/20 17:09 Bowim: Bowim formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego