info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 10:52
kontakt
BOWIM

Komunikaty

15/04/21 13:39 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
14/04/21 14:29 Bowim: Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 2020
18/03/21 14:41 Bowim: Podpisanie przez Emitenta oraz spółkę zależną Passat-Stal S.A. umów ramowych z PGNiG S.A.
16/03/21 08:25 Bowim: Zawarcie przez Emitenta umowy o kredyt odnawialny z mBank S.A.
15/03/21 13:19 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
11:47 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok
08/03/21 13:06 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2020 rok
22/02/21 15:22 Bowim: Podpisanie aneksu do umowy linii wielocelowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
15:20 Bowim: Podpisanie aneksu do Umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym i zagranicznym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
15:19 Bowim: Podpisanie aneksu do Umowy o linię faktoringową z polisą w obrocie krajowym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
15:16 Bowim: Podpisanie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
11:27  brak uprawnień BOWIM SA (1/2021) Bowim Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
16/02/21 15:41 Bowim: Zawarcie Umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
15/02/21 12:57 Bowim: Podpisanie przez Emitenta Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
12:36 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.