info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:30
kontakt
SFDSA

Komunikaty

30/07/21 11:30 brak uprawnień SFD SA (20/2021) Rejestracja zmian Statutu (podwyższenie kapitału) w Krajowym Rejestrze Sądowym
14/07/21 19:31 brak uprawnień SFD SA (19/2021) Raport miesięczny za czerwiec 2021 roku
30/06/21 13:35 brak uprawnień SFD SA (18/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki SFD SA na kolejną kadencję
10:27 brak uprawnień SFD SA (17/2021) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020
08:52 brak uprawnień SFD SA (16/2021) Korekta - uzupełnienie załącznika do raportu bieżącego nr 15/2021
08:45 SFD S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
08:38 brak uprawnień SFD SA (15/2021) Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
24/06/21 20:53 brak uprawnień SFD SA (14/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii G
18/06/21 18:17 brak uprawnień Cena emisyjna akcji SFD ustalona na 5 zł
18:03 SFD S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G
14/06/21 22:35 brak uprawnień SFD SA (13/2021) Raport miesięczny za maj 2021 roku
09/06/21 08:51 brak uprawnień SFD zaczyna ofertę publiczną do 1,854 mln akcji, cena maksymalna 6 zł
08:24 SFD S.A.: Rozpoczęcie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki.
02/06/21 22:23 SFD S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22:17 brak uprawnień SFD SA (12/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia