info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:54
kontakt
SFDSA

Komunikaty

15/04/21 21:00 SFD S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez SFD SA wraz z informacją o incydentalnym naruszeniu obowiązku ujawnienia stanu posiadania.
20:58 SFD S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania przez Pana Mateusza Pazdana
12/04/21 08:42 brak uprawnień SFD SA (6/2021) Raport miesięczny za marzec 2021 roku
06/04/21 20:06 brak uprawnień SFD planuje w I połowie '22 przenieść notowania na rynek regulowany GPW
19:52 SFD S.A.: Podjęcie decyzji przez Zarząd Spółki o zarekomendowaniu akcjonariuszom podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w 2021 r. oraz zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki na rynek regulowany GPW
14/03/21 19:54 brak uprawnień SFD SA (5/2021) Raport miesięczny za luty 2021 roku
15/02/21 23:55 brak uprawnień SFD SA (4/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
14/02/21 22:15 brak uprawnień SFD SA (3/2021) Raport miesięczny za styczeń 2021 roku
12/02/21 14:51 brak uprawnień SFD SA (2/2021) Zmiana Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
21/01/21 15:00 brak uprawnień SFD SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
23/12/20 22:51 brak uprawnień SFD SA (21/2020) Wydanie przez biegłego rewidenta opinii bez zastrzeżeń z badania sprawozdania finansowego w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
21/12/20 12:03 brak uprawnień SFD SA (20/2020) Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
17/12/20 13:16 brak uprawnień SFD SA (19/2020) Rejestracja zmian Statutu (obniżenie kapitału) w Krajowym Rejestrze Sądowym
03/12/20 20:22 brak uprawnień SFD chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za '20 w wysokości 0,04 zł na akcję
20:11 brak uprawnień SFD SA (18/2020) Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020