info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:39
kontakt
INTERMED

Komunikaty

31/03/21 14:02  brak uprawnień IMS ma umowę zawierającą ramowe warunki przejęcia spółki Audio Marketing
13:43 IMS S.A.: Podpisanie umowy zawierającej ramowe warunki transakcji dotyczącej przejęcia podmiotu z branży Emitenta
23/03/21 13:45  brak uprawnień IMS SA (1/2021) IMS Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
02/03/21 16:27 IMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 02.03.2021 roku
14:49 IMS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 02.03.2021 roku
13:04 IMS S.A.: Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 - 2023
18/02/21 15:59 IMS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki
11/02/21 09:02  brak uprawnień Erste obniżył cenę docelową IMS do 3,54 zł, podtrzymuje "kupuj"
03/02/21 18:30 IMS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 2 marca 2021 roku
18:05 IMS S.A.: IMS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17:23 IMS S.A.: Korekta błędu Audytora w Raporcie z Przeglądu Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMS S.A. za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2020 r.
29/01/21 11:54 IMS S.A.: Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej - aktualizacja informacji
26/01/21 15:07 IMS S.A.: Uprawomocnienie się wyroku w sprawie o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2018 roku
24/01/21 12:53 IMS S.A.: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 - 2023
20/01/21 10:18 IMS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku