info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 00:48
kontakt
INTERMED

Komunikaty

24/03/20 17:25 IMS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok
16/03/20 18:13 IMS S.A.: Informacja nt. wpływu pandemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej IMS
10/03/20 11:29 IMS S.A.: Rejestracja umorzenia akcji oraz zmian w Statucie Spółki - obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki
27/02/20 17:26  brak uprawnień IMS skupił 325 tys. akcji własnych po 4 zł za sztukę
17:16 IMS S.A.: Zakończenie I Transzy Programu Skupu akcji własnych
06:30  brak uprawnień IMS liczy na skokowy wzrost wyników w przyszłym roku (wywiad)
25/02/20 12:46 IMS S.A.: Stopa redukcji w I Transzy skupu akcji własnych
24/02/20 14:11 IMS S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu IMS S.A.
18/02/20 17:54 IMS S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019
10/02/20 13:36 IMS S.A.: Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za 2019 rok oraz rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
04/02/20 10:45 IMS S.A.: Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w I Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z I Transzą Programu Skupu
03/02/20 15:48  brak uprawnień IMS planuje skupić 325 tys. akcji własnych po 4 zł za sztukę
15:31 IMS S.A.: Nowy program skupu akcji własnych i I Transza Skupu akcji własnych
21/01/20 13:37 IMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 21.01.2020 roku
13:30  brak uprawnień IMS skupi do 890 tys. akcji własnych za cenę 3-6 zł