info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.14, godz. 21:47
kontakt
NEXITY

Komunikaty

13/05/21 22:46 NEXITY GLOBAL S.A.: NEXITY GLOBAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/04/21 09:01 NEXITY GLOBAL S.A.: Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w zakresie rezygnacji Członków Rady Nadzorczej
08:53 NEXITY GLOBAL S.A.: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
21/04/21 21:26 NEXITY GLOBAL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
21:20 NEXITY GLOBAL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
20/03/21 23:58 NEXITY GLOBAL S.A.: NEXITY GLOBAL S.A. formularz raportu rocznego
23:48 NEXITY GLOBAL S.A.: NEXITY GLOBAL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
16/03/21 21:01 NEXITY GLOBAL S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 rok obrotowy
15/03/21 11:00 NEXITY GLOBAL S.A.: Zmiana adresu siedziby Spółki
08/02/21 11:14 NEXITY GLOBAL S.A.: Odstąpienie od zawartego Term Sheet dotyczącego inwestycji w podmiot wykorzystujący technologię blockchain na potrzeby energetyki i systemów rozliczeń
29/01/21 13:00 NEXITY GLOBAL S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych jednostkowych i skonsolidowanych w 2021 roku
28/01/21 08:26 NEXITY GLOBAL S.A.: Zawarcie umowy o współpracy z Columbus Energy S.A.
13/01/21 15:21 NEXITY GLOBAL S.A.: Zawarcie Term Sheet dotyczącego inwestycji w podmiot wykorzystujący technologię blockchain na potrzeby energetyki i systemów rozliczeń
23/12/20 21:33 NEXITY GLOBAL S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w zakresie rozpoznania potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju i integracji produktów/rozwiązań
14/12/20 23:54 NEXITY GLOBAL S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach