info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.03, godz. 22:59
kontakt
NEXITY

Komunikaty

30/09/22 23:58 NEXITY GLOBAL S.A.: NEXITY GLOBAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/09/22 19:17 NEXITY GLOBAL S.A.: Dokooptowanie Członków Rady Nadzorczej
19/09/22 20:04 NEXITY GLOBAL S.A.: Zawarcie umowy z firmą audytorską na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych NEXITY GLOBAL S.A. za lata 2022 i 2023
15/09/22 NEXITY GLOBAL S.A.: Rezygnacje dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki
23/08/22 18:13 NEXITY GLOBAL S.A.: Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki
08/08/22 14:53 NEXITY GLOBAL S.A.: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku
04/07/22 10:31 NEXITY GLOBAL S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
30/06/22 15:25 NEXITY GLOBAL S.A.: Uchwały podjęte oraz niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz informacja w sprawie zgłoszonych sprzeciwów do uchwał
08/06/22 16:12  brak uprawnień The Batteries chce wejść na GPW z wykorzystaniem mechanizmu odwrotnego przejęcia Nexity
15:33 NEXITY GLOBAL S.A.: Przystąpienie do umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia NEXITY GLOBAL z THE BATTERIES
03/06/22 19:46 NEXITY GLOBAL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku
30/05/22 22:06 NEXITY GLOBAL S.A.: NEXITY GLOBAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/05/22 21:57 NEXITY GLOBAL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku
03/05/22 00:33 NEXITY GLOBAL S.A.: NEXITY GLOBAL S.A.
02/05/22 23:49 NEXITY GLOBAL S.A.: NEXITY GLOBAL S.A.