info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 22:09
kontakt
NEXITY

Komunikaty

29/06/21 17:50 NEXITY GLOBAL S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 r.
17:46 NEXITY GLOBAL S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
17:36 NEXITY GLOBAL S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
18/06/21 12:43 NEXITY GLOBAL S.A.: Uzupełnienie do raportu ESPI nr 11/2021 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku
11/06/21 15:27 NEXITY GLOBAL S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021 r.
08/06/21 21:04 NEXITY GLOBAL S.A.: Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021 r.
20:42 NEXITY GLOBAL S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/06/21 18:47 NEXITY GLOBAL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku
13/05/21 22:46 NEXITY GLOBAL S.A.: NEXITY GLOBAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/04/21 09:01 NEXITY GLOBAL S.A.: Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w zakresie rezygnacji Członków Rady Nadzorczej
08:53 NEXITY GLOBAL S.A.: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
21/04/21 21:26 NEXITY GLOBAL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
21:20 NEXITY GLOBAL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
20/03/21 23:58 NEXITY GLOBAL S.A.: NEXITY GLOBAL S.A. formularz raportu rocznego
23:48 NEXITY GLOBAL S.A.: NEXITY GLOBAL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego