info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 01:17
kontakt
BINARYHE

Komunikaty

16/06/21 10:32 BINARY HELIX S.A.: Korekta raportu nr 15/2021 z dnia 14.06.2021 - Binary Helix S.A. - informacje o Systemie NeuronLink
14/06/21 15:47 BINARY HELIX S.A.: Binary Helix S.A. - informacje o Systemie NeuronLink
02/06/21 21:56  brak uprawnień BINARY HELIX SA (6/2021) Zmiana adresu siedziby Emitenta
21:18 BINARY HELIX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał
21:05  brak uprawnień BINARY HELIX SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał
28/05/21 23:03  brak uprawnień BINARY HELIX SA (4/2021) Raport roczny za 2020 rok
24/05/21 18:36 BINARY HELIX S.A.: Binary Helix S.A. wznowienie działalności operacyjnej, produkty, strategia rozwoju
14/05/21 23:08  brak uprawnień BINARY HELIX SA (3/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
07/04/21 20:12 BINARY HELIX S.A.: Zawarcie umowy o współpracy z Politechniką Świętokrzyską
15/03/21 21:06 BINARY HELIX S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
12/03/21 13:48 BINARY HELIX S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 50% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu
13:43 BINARY HELIX S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania o co najmniej 1% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu
13:36 BINARY HELIX S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania o co najmniej 1% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu
09/03/21 19:18 BINARY HELIX S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
05/03/21 19:43 BINARY HELIX S.A.: Zawarcie umowy na dystrybucję urządzeń Emitenta na rynek Węgier, Słowacji i Republiki Czeskiej