info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:37
kontakt
PREFAGRP

Komunikaty

15/07/21 16:02 Prefa Group S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy istotnej wartości na realizację dostaw elementów prefabrykowanych
15:16 Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania działalności spółki zależnej Mieszkania w Komornikach sp. z o.o.
15:09 Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania działalności Emitenta
12/07/21 13:55 Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy istotnej wartości na realizację dostaw elementów prefabrykowanych
06/07/21 12:46 Prefa Group S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana w strukturze posiadanego, łącznie bezpośrednio i pośrednio, udziału powyżej progu 90 procent w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
12:27 Prefa Group S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie bezpośrednio progu powyżej 75 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
12:14 Prefa Group S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście bezpośrednio poniżej progu 5 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
11:55 Prefa Group S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
11:18 Prefa Group S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
10:17 Prefa Group S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 29 czerwca 2021 r.
02/07/21 15:04  brak uprawnień PREFA GROUP SA (12/2021) Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii F
30/06/21 21:14  brak uprawnień PREFA GROUP SA (11/2021) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
21:03 Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji przez spółkę zależną Prefa Construction sp. z o.o.
29/06/21 19:57  brak uprawnień PREFA GROUP SA (10/2021) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.
22/06/21 21:52 Prefa Group S.A.: Dojście do skutku emisji obligacji serii D