info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.06, godz. 00:08
kontakt
PREFAGRP

Komunikaty

30/11/20 18:08 Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie realizacji prac budowlanych
26/11/20 13:41  brak uprawnień PREFA GROUP SA (25/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
16/11/20 16:59  brak uprawnień PREFA GROUP SA (24/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r.
10/11/20 17:43 Prefa Group S.A.: Dojście do skutku emisji obligacji serii A
03/11/20 16:34  brak uprawnień PREFA GROUP SA (23/2020) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r. w związku z rozpoczęciem konsolidacji wyników finansowych
30/10/20 18:08 Prefa Group S.A.: Aktualizacja zasad polityki informacyjnej Emitenta w związku ze zmianą profilu działalności
28/10/20 16:26  brak uprawnień PREFAGRP (22/2020) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
26/10/20 23:20 Prefa Group S.A.: Zmniejszenie wartości zobowiązań Emitenta z tytułu pożyczek udzielonych przez podmiot dominujący
20/10/20 18:50  brak uprawnień GPW: Komunikat - PHI WIERZYTELNOŚCI
19/10/20 16:53  brak uprawnień PREFA GROUP SA (21/2020) Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii B
16/10/20 17:39  brak uprawnień PREFA GROUP SA (20/2020) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta
09/10/20 19:13 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zawarcie umów pożyczek istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem
02/10/20 16:10 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Udzielenie kolejnych pożyczek spółkom zależnym Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o.
30/09/20 16:27 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 23 września 2020 r.
29/09/20 18:14  brak uprawnień PREFA GROUP SA (19/2020) Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii A