info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.04, godz. 00:27
kontakt
PREFAGRP

Komunikaty

30/09/22 16:41 Prefa Group S.A.: Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Apartamenty nad Wartą etap II sp. z o.o.
27/09/22 16:19 Prefa Group S.A.: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 76/2022
15:41 Prefa Group S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 stycznia 2022 roku
15:16  brak uprawnień PREFA GROUP SA (28/2022) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 września 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna
23/09/22 12:46  brak uprawnień PREFA GROUP SA (27/2022) Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
14/09/22 19:19 Prefa Group S.A.: Informacja o wysokości złożonych zapisów oraz podjęcie uchwały Zarządu o przydziale Akcji Serii C
19:11  brak uprawnień PREFA GROUP SA (26/2022) Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii C Spółki PREFA Group SA
13/09/22 14:45 Prefa Group S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał
14:33  brak uprawnień PREFA GROUP SA (25/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał
12/09/22 21:42 Prefa Group S.A.: Zawarcie istotnych Aneksów do umów pożyczek z dnia 29 września 2021 r.
21:26 Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
21:13 Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy pożyczki oraz ustanowienie istotnych zabezpieczeń
02/09/22 16:26 Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy pożyczki oraz ustanowienie istotnych zabezpieczeń
31/08/22 13:42 Prefa Group S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał
13:29  brak uprawnień PREFA GROUP SA (24/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał