info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.14, godz. 22:50
kontakt
PREFAGRP

Komunikaty

14/05/21 14:50 Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania działalności spółki zależnej Prefa Construction sp. z o.o.
13/05/21 15:33 Prefa Group S.A.: Utworzenie spółki zależnej Osada za Lasem 2 sp. z o.o.
12/05/21 21:20 Prefa Group S.A.: Dojście do skutku emisji obligacji serii E
10/05/21 20:58 Prefa Group S.A.: Zawarcie listu intencyjnego w zakresie planowanego nabycia nieruchomości gruntowych przez Emitenta
19:04  brak uprawnień PREFA GROUP SA (7/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2021 r.
05/05/21 21:07 Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji przez spółkę zależną Prefa Construction sp. z o.o.
13/04/21 17:08 Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji przez Emitenta
12/04/21 13:37 Prefa Group S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał
13:26  brak uprawnień PREFA GROUP SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał
01/04/21 20:24 Prefa Group S.A.: Zakup przez spółkę zależną Prefa Development sp. z o.o. gruntów budowlanych pod inwestycje mieszkaniowe wielorodzinne z funkcją usługową w miejscowości Luboń.
20:11 Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo inwestycji przez spółkę zależną Prefa Construction sp. z o.o.
31/03/21 15:19  brak uprawnień PREFA GROUP SA (5/2021) Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii E
30/03/21 17:10  brak uprawnień PREFA GROUP SA (4/2021) Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii D
26/03/21 22:09 Prefa Group S.A.: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną Inwestycje Mieszkaniowe sp. z o. o.
22/03/21 21:13  brak uprawnień PREFA GROUP SA (3/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok obrotowy