info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.09, godz. 08:51
kontakt
IZOBLOK

Komunikaty

27/01/21 18:38 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/01/21 14:10 IZOBLOK S.A.: umowa znacząca Auria Solutions
08/01/21 11:22 IZOBLOK S.A.: umowa znacząca Autoneum Poland Sp. z o.o.
30/12/20 21:21  brak uprawnień Grupo Antolin wskazuje, że Izoblok jest odpowiedzialny za wady części produkowanych dla Audi
21:05 IZOBLOK S.A.: Otrzymanie pisma od Grupo Antolin-Irausa SA dotyczącego akcji naprawczej prowadzonej przez Audi AG
23/12/20 14:08  brak uprawnień Izoblok nie zamierza realizować podpisanej z FEZ FIZAN umowy inwestycyjnej
13:13 IZOBLOK S.A.: Decyzja dotycząca umowy znaczącej zawartej z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych
19/11/20 12:44 IZOBLOK S.A.: Piąte wezwanie IZOBLOK S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
02/11/20 13:41 IZOBLOK S.A.: Zawarcie aneksu nr3 do listu intencyjnego z DABO PRECISION Co. Ltd.
28/10/20 19:08 IZOBLOK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IZOBLOK SA w dniu 28.10.2020 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
18:57 IZOBLOK S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
15:49 IZOBLOK S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
15:31 IZOBLOK S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu IZOBLOK S.A.
15:19 IZOBLOK S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 28.10.2020 r.
09:11 IZOBLOK S.A.: Czwarte wezwanie IZOBLOK S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji