info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.23, godz. 17:35
kontakt
IZOBLOK

Komunikaty

08/09/21 14:34 IZOBLOK S.A.: Zawiadomienia na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej
02/09/21 10:42  brak uprawnień Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki IZOBLOK SA
26/08/21 18:16 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:58 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz raportu rocznego
20/08/21 15:19  brak uprawnień Izoblok utworzył odpis na 32,6 mln zł z tytułu utraty wartości niemieckiej spółki zależnej
15:08 IZOBLOK S.A.: Dokonanie odpisów aktualizujących na wartość udziałów spółki zależnej
10/08/21 14:19 IZOBLOK S.A.: Stanowisko Zarządu IZOBLOK S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego w dniu 27 lipca 2021 r.
29/07/21 13:08  brak uprawnień IZO-BLOK SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/07/21 12:27 IZOBLOK S.A.: umowa znacząca Adient
27/07/21 17:19  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji IZOBLOK SA
12/07/21 14:16 IZOBLOK S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 ustawy o ofercie
07/07/21 13:23  brak uprawnień Bewi Asa przejęło większościowy pakiet akcji Izobloku
13:07 IZOBLOK S.A.: Wykonanie umów inwestycyjnych dotyczących zmiany kontroli nad Spółką
14/05/21 17:07 IZOBLOK S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie
17:00 IZOBLOK S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie