info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.20, godz. 05:04
kontakt
IZOBLOK

Komunikaty

14/01/20 14:48 IZOBLOK S.A.: Aneks do umowy znaczącej
10/01/20 16:55  brak uprawnień Izoblok ma umowę inwestycyjną; wartość inwestycji w spółkę zależną może wynieść max. 8 mln euro
16:26 IZOBLOK S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
20/12/19 16:25  brak uprawnień Izoblok nie skupi żadnej akcji własnej w buybacku
16:13 IZOBLOK S.A.: Zakończenie skupu akcji własnych
15:59  brak uprawnień Izoblok może zrealizować zamówienia dla Audi Hungaria za 43 mln zł
15:48 IZOBLOK S.A.: umowa znacząca AUDI Hungaria
17/12/19 21:32 IZOBLOK S.A.: Zawieszenie negocjacji z DABO PRECISION Co. Ltd.
13/12/19 14:26  brak uprawnień Izoblok rozpoczyna skup 120 tys. akcji własnych po 34 zł za sztukę (opis)
14:09  brak uprawnień Izoblok rozpoczyna skup 120 tys. akcji własnych po 34 zł za sztukę
13:57 IZOBLOK S.A.: Przystąpienie do skupu akcji własnych oraz zawarcie umowy z Domem Maklerskim Santander Bank Polska S.A. w celu przeprowadzenia oferty zakupu akcji własnych Emitenta
26/11/19 17:52  brak uprawnień Izoblok ma list intencyjny ws. przejęcia słowackiej firmy Euro Dabo
17:17 IZOBLOK S.A.: Zawarcie listu intencyjnego oraz umowy o zachowaniu poufności z DABO PRECISION Co. Ltd.
29/10/19 15:51 IZOBLOK S.A.: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
15:39 IZOBLOK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IZOBLOK S.A w dniu 29.10.2019 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.