info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.15, godz. 13:22
kontakt
FITEN

Komunikaty

26/11/19 18:28  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2019 roku
18:15 FITEN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A. w restrukturyzacji na dzień 23 grudnia 2019 r.
18/11/19 21:14 FITEN S.A.: Postanowienie Sądu Okręgowego w przedmiocie zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 13 maja 2019 w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego Spółki.
14/11/19 22:04  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2019 roku.
31/10/19 22:56 FITEN S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania umowy z Energia Polska Sp. z o.o.
07/10/19 17:08 FITEN S.A.: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Urząd Regulacji Energetyki
25/09/19 17:04  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2019) Powołanie Członka Zarządu Spółki
23/09/19 17:00 FITEN S.A.: Postanowienie Sądu w sprawie dotyczącej złożonego przez Spółkę uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o wstrzymanie jego rozpoznania
18/09/19 16:29  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2019) Rezygnacje Prezesa i Członka Zarządu
16/09/19 23:22 FITEN S.A.: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Urząd Regulacji Energetyki
11/09/19 18:52 FITEN S.A.: Oszacowanie skutków finansowych dla Spółki wprowadzenia Ustawy prądowej w życie
14/08/19 23:14  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2019 roku.
07:55  brak uprawnień Fiten odwołuje prognozy na lata 2019-21
13/08/19 22:55 FITEN S.A.: Odwołanie prognoz wyników finansowych Emitenta
01/07/19 17:51 FITEN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ FITEN S.A. w restrukturyzacji 30 czerwca 2019 r.