info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 19:18
kontakt
FITEN

Komunikaty

15/05/20 00:50  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2020) Zmiana terminu przekazania raportu za 2019 rok r.
00:44  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2020) Zmiana terminu przekazania raportu za I kwartał 2020 r.
14/02/20 15:51 FITEN S.A.: Postanowienie Sądu Najwyższego w przedmiocie odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej Fiten do rozpoznania
15:35  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2020) Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2019 roku.
31/01/20 20:10  brak uprawnień Fiten zakończył dostawy gazu i energii elektrycznej do klientów końcowych
20:00 FITEN S.A.: Zakończenie dostaw gazu i energii elektrycznej do klienta końcowego
19:01  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2020 roku
28/12/19 21:44 FITEN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na NWZ FITEN S.A. w dniu 23 grudnia 2019 r.
23/12/19 21:36  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2019) Treść uchwał podjętych przez NWZ FITEN S.A. 23 grudnia 2019 r.
26/11/19 18:28  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2019 roku
18:15 FITEN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A. w restrukturyzacji na dzień 23 grudnia 2019 r.
18/11/19 21:14 FITEN S.A.: Postanowienie Sądu Okręgowego w przedmiocie zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 13 maja 2019 w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego Spółki.
14/11/19 22:04  brak uprawnień FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2019 roku.
31/10/19 22:56 FITEN S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania umowy z Energia Polska Sp. z o.o.
07/10/19 17:08 FITEN S.A.: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Urząd Regulacji Energetyki