info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.28, godz. 10:55
kontakt
KBJSA

Komunikaty

26/01/21 19:59  brak uprawnień KBJ SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
18/01/21 16:56 KBJ S.A.: Powiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie - zmniejszenie udziału w akcjonariacie poniżej 5%
31/12/20 19:34 KBJ S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji serii G - zakończenie transakcji nabycia udziałów spółki RS-G
18:19 KBJ S.A.: Zawarcie umowy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego
23/12/20 17:39 KBJ S.A.: Zawarcie umowy ze spółką Grupa Azoty Polyolefins S.A.
21/12/20 18:49  brak uprawnień KBJ SA (20/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
18/12/20 02:37 KBJ S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
17/12/20 19:57  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki KBJ SA
14/12/20 19:20  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji serii D spółki KBJ S.A.
10/12/20 15:38 KBJ S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej dot. objęcia udziałów spółki z branży informatycznej
30/11/20 23:24  brak uprawnień KBJ SA (19/2020) Korekta tekstu jednolitego Statutu KBJ S.A.
22:53 KBJ S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
26/11/20 15:12 KBJ S.A.: Podpisanie Umowy z JR Holding
09/11/20 23:21 KBJ S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
17:21  brak uprawnień KBJ SA (18/2020) Raport okresowy KBJ S.A. za III kwartał 2020 r.