info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 05:07
kontakt
PLATIGE

Komunikaty

31/03/20 15:23 PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na wykonanie utworów audiowizualnych
20/03/20 23:51  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (3/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok
05/03/20 19:09 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy ze Smilegate Entertainment Inc. na wykonanie utworu audiowizualnego
05/02/20 23:57 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie utworów audiowizualnych
22/01/20 11:17  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (2/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
07/01/20 17:37  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (1/2020) Zawarcie umowy z firmą audytorską
31/12/19 15:08  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (21/2019) Rejestracja zmiany Statutu Platige Image S.A.
23/12/19 13:44 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
20/12/19 13:34 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umów kredytowych z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.
19/12/19 17:45 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/12/19 17:58 PLATIGE IMAGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 26 listopada 2019 roku po wznowieniu obrad
29/11/19 17:49 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy z Smilegate Entertainment Inc.
26/11/19 23:01  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (20/2019) Zmiany Statutu Platige Image S.A. dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 listopada 2019 roku
22:30  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (19/2019) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Platige Image S.A.
21:04  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (18/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. po wznowieniu obrad w dniu 26 listopada 2019 r.