info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 20:58
kontakt
PLATIGE

Komunikaty

12/01/21 17:30  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
04/01/21 19:28  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PLATIGE IMAGE SA
23/12/20 18:35  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PLATIGE IMAGE S.A
18/12/20 17:44 PLATIGE IMAGE S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy Platige Image S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
13:05 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.
14/12/20 18:31  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (11/2020) Rejestracja zmiany w Statucie Platige Image S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki
27/11/20 18:09 PLATIGE IMAGE S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy Platige Image S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
14/11/20 12:09 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie utworu audiowizualnego
09/11/20 19:44 PLATIGE IMAGE S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy Platige Image S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
06/11/20 17:33  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (10/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
15/10/20 19:31 PLATIGE IMAGE S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy Platige Image S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
25/09/20 14:33  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (9/2020) Informacja dot. emisji warrantów serii A oraz objęcia akcji serii F w wykonaniu uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.11.2019 r.
22/09/20 19:17 PLATIGE IMAGE S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Platige Image S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
17/09/20 18:18 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
16/09/20 20:55  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (8/2020) Uzupełnienie informacji przekazanych w raporcie okresowym za II kwartał 2020 r.