info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 23:17
kontakt
PLATIGE

Komunikaty

30/07/21 09:55 PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie kolejnych zamówień w ramach umowy ramowej z Activision Publishing, Inc.
16/07/21 19:56 PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie decyzji w sprawie umorzenie części subwencji finansowej otrzymanej w ramach programu "Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm"
17:33  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (13/2021) Informacja dotycząca emisji warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2019 ? 2022
08/07/21 14:43 PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie kolejnych zamówień w ramach umowy ramowej z Activision Publishing, Inc.
01/07/21 16:06 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawiązanie spółki celowej w ramach współpracy z Juggler Games Sp. z o.o. w obszarze gier komputerowych
23/06/21 17:49 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
18/06/21 17:55  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PLATIGE IMAGE SA
15/06/21 18:00  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia doobrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PLATIGE IMAGE S.A.
24/05/21 20:37 PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G
20:18 PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G
21/05/21 18:07 PLATIGE IMAGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 21 maja 2021 roku
17:53  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (12/2021) Powołanie Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję
16:01  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (11/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. w dniu 21 maja 2021 r.
19/05/21 16:26  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (10/2021) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany w Statucie Platige Image S.A.
18/05/21 12:21 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie term sheet z Juggler Games Sp. z o.o. w zakresie współpracy w obszarze produkcji gier komputerowych.