info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 22:55
kontakt
PLATIGE

Komunikaty

06/11/19 08:29  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (16/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
04/11/19 13:32 PLATIGE IMAGE S.A.: Rozwiązanie umowy inwestycyjnej z Vivid Games S.A. oraz sprzedaż akcji Spółki Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A.
24/10/19 19:02 PLATIGE IMAGE S.A.: Korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 24 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 listopada 2019 r. na godz. 10:00 oraz projektów uchwał
18:04  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (15/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 listopada 2019 r. na godz. 10:00 wraz z projektami uchwał
18:01 PLATIGE IMAGE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 listopada 2019 r. na godz. 10:00 wraz z projektami uchwał
20/09/19 13:54 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej wykonania utworu reklamowego z rozbudowanymi elementami animacji 3D
18/09/19 16:35 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy ramowej i otrzymanie zlecenia na produkcję filmu animowanego do gry komputerowej z elementami animacji 3D
04/09/19 21:09 PLATIGE IMAGE S.A.: Wytoczenie powództwa przeciwko spółce zależnej Emitenta
07/08/19 08:39  brak uprawnień Wyniki Pekao w II kw. bez zaskoczeń, neutralne dla notowań (opinia)
08:36  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (14/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
29/07/19 22:32 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej wykonania utworu reklamowego z rozbudowanymi elementami animacji 3D
26/07/19 17:48  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (13/2019) Rejestracja zmian w Statucie Platige Image S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki
09/07/19 19:07 PLATIGE IMAGE S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect kolejnych akcji serii E powstałych w wyniku zamiany akcji imiennych
15:59  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PLATIGE IMAGE SA
03/07/19 17:54  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii E spółki PLATIGE IMAGE SA