info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:00
kontakt
PLATIGE

Komunikaty

08/04/21 18:34 PLATIGE IMAGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 8 kwietnia 2021 roku.
18:09  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (6/2021) Zmiany Statutu Platige Image S.A. dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 kwietnia 2021 roku
16:22  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (5/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. w dniu 8 kwietnia 2021 r.
06/04/21 16:31 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawiązanie spółki celowej w ramach współpracy z Movie Games S.A. w obszarze tworzenia gier komputerowych
31/03/21 18:33  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (4/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
19/03/21 17:34  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (3/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok
18/03/21 16:09 PLATIGE IMAGE S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Platige Image za 2020 rok i informacja o jednorazowym zdarzeniu niegotówkowym mającym wpływ na wyniki finansowe
12/03/21 19:03  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (2/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 kwietnia 2021 r. wraz z projektami uchwał
18:56 PLATIGE IMAGE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 kwietnia 2021 r. wraz z projektami uchwał
04/03/21 14:09 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy ramowej z Activision Publishing, Inc. w zakresie wykonywania utworów audiowizualnych
11/02/21 14:28 PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
14:19 PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
09/02/21 18:28  brak uprawnień Platige Image i Movie Games chcą współpracować przy realizacji gier komputerowych
18:09 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z Movie Games S.A. w zakresie współpracy w obszarze tworzenia gier komputerowych
16:06 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki