info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 21:33
kontakt
SMSKREDY

Komunikaty

20/10/20 09:41  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (45/2020) Odpowiedź na pytanie w trybie art. 429 § 1 KSH
19/10/20 13:22 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
16/10/20 18:27 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
16:15  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (44/2020) Częściowy przedterminowy wykup i wyrejestrowanie Obligacji AP
16:11 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Częściowy przedterminowy wykup i wyrejestrowanie Obligacji AP
12/10/20 16:48  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (43/2020) Zamiar wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AP na żądanie Spółki i zawiadomienie Obligatariuszy
16:45 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Zamiar wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AP na żądanie Spółki i zawiadomienie Obligatariuszy
11:34  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (42/2020) Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
11:31 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
07/10/20 13:14  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (41/2020) Postanowienie o zmiana wpisu w rejestrze zastawów SMS KREDYT HOLDING S.A.
13:10 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Postanowienie o zmiana wpisu w rejestrze zastawów SMS KREDYT HOLDING S.A.
28/09/20 15:29  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (40/2020) Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
15:25 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
25/09/20 14:46  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (39/2020) Ziszczenie się warunku zawieszającego do wejścia w życie zmiany WEO dla serii AP i AS
21/09/20 19:47  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (38/2020) Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki