info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.22, godz. 13:47
kontakt
SMSKREDY

Komunikaty

20/04/21 13:20  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (24/2021) Postanowienie o wykreśleniu zastawu rejestrowego.
13:17 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Postanowienie o wykreśleniu zastawu rejestrowego
16/04/21 15:21 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 16 kwietnia 2021 r.
15:14  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (23/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding S.A.
15:12  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (22/2021) Zmiana Statutu SMS Kredyt Holding S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
15:09  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (21/2021) Treść uchwał powziętych w trakcie obrad NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
31/03/21 11:42  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (20/2021) Całkowita spłata kredytu rewolwingowego
11:38 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Całkowita spłata kredytu rewolwingowego
30/03/21 17:23  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (19/2021) Zapłata ceny za zbywane wierzytelności
17:22 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Zapłata ceny za zbywane wierzytelności
29/03/21 14:00  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (18/2021) Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest uczestnikiem
13:58 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest uczestnikiem
22/03/21 16:11  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (17/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2020 rok
19/03/21 16:39  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (16/2021) Zawarcie umów sprzedaży wierzytelności oraz umowy przystąpienia do długu
16:35 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Zawarcie umów sprzedaży wierzytelności oraz umowy przystąpienia do długu.