info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.28, godz. 10:53
kontakt
SMSKREDY

Komunikaty

27/01/21 17:11  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (5/2021) Informacja o przedłużeniu czasowego wstrzymania działalności pożyczkowej przez spółkę zależną Emitenta
17:08 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Informacja o przedłużeniu czasowego wstrzymania działalności pożyczkowej przez spółkę zależną Emitenta
22/01/21 13:24  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (4/2021) Postanowienie o zmiana wpisu w rejestrze zastawów SMS KREDYT HOLDING S.A.
13:21 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Postanowienie o zmiana wpisu w rejestrze zastawów SMS KREDYT HOLDING S.A.
18/01/21 10:19  brak uprawnień SMS Kredyt Holding rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
10:06  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (3/2021) Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta
10:04 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta
13/01/21 18:29  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (2/2021) Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
18:26 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
12/01/21 20:15  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2021 roku.
31/12/20 15:07 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR - korekta
11:58 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
30/12/20 14:21  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (55/2020) Częściowy przedterminowy wykup i wyrejestrowanie Obligacji AP
14:18 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Częściowy przedterminowy wykup i wyrejestrowanie Obligacji AP
29/12/20 19:53  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (54/2020) Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest uczestnikiem