info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 19:32
kontakt
SMSKREDY

Komunikaty

14/11/19 23:13  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (46/2019) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2019 roku
19:21  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (45/2019) Zawarcie umowy o przekazanie zarządzania sekurytyzowanym portfelem wierzytelności funduszu KREOS
19:17 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Zawarcie umowy o przekazanie zarządzania sekurytyzowanym portfelem wierzytelności funduszu KREOS
17:33  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (44/2019) Przejęcie zarządzania funduszem KREOS oraz podpisanie umowy o współpracę z IPOPEMA TFI
17:25 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Przejęcie zarządzania funduszem KREOS oraz podpisanie umowy o współpracę z IPOPEMA TFI
14:22  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (43/2019) Zmiany w Zarządzie Emitenta
04/11/19 15:56  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (42/2019) Informacja nt. wstępnego wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2019 roku
15:52 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Informacja nt. wstępnego wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2019 roku
16/10/19 12:48  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (41/2019) Postanowienie o wpisie zastawu do rejestru zastawów
12:45 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Postanowienie o wpisie zastawu do rejestru zastawów
18/09/19 16:53  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (40/2019) Aktualizacja informacji nt. współpracy z bankiem Santander Bank Polska S.A.
16:50 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z bankiem Santander Bank Polska S.A.
13:29  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (39/2019) Podpisanie przez spółkę zależną umowy o świadczenie usług pomocniczych z depozytariuszem Funduszu
13:25 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną umowy o świadczenie usług pomocniczych z depozytariuszem Funduszu
17/09/19 14:19  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (38/2019) Zwiększenie wysokości limitu kredytowego z jakiego może korzystać spółka zależna