info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 00:51
kontakt
SMSKREDY

Komunikaty

22/08/19 15:23  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (33/2019) Podpisanie umowy ramowej z Funduszem Inwestycyjnym zarządzanym przez EQUES Investment TFI S.A.
15:17 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Podpisanie umowy ramowej z Funduszem Inwestycyjnym zarządzanym przez EQUES Investment TFI S.A.
20/08/19 19:17  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (32/2019) Decyzja KNF dotycząca Saturn TFI
19:12 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Decyzja KNF dotycząca Saturn TFI
14/08/19 17:21  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (31/2019) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2019 roku
12/08/19 16:22  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (30/2019) Informacja nt. wstępnego wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za drugi kwartał 2019 roku
16:18 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Informacja nt. wstępnego wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za drugi kwartał 2019 roku
02/08/19 15:51  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (29/2019) Zawarcie istotnych umów przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
15:48 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Zawarcie istotnych umów przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
15:43  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (28/2019) Zawarcie istotnej umowy pomiędzy KREOS NS FIZ a spółką zależną Emitenta SMS Kredyt Sp. z o.o.
15:38 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Zawarcie istotnej umowy pomiędzy KREOS NS FIZ a spółką zależną Emitenta SMS Kredyt Sp. z o.o.
09/07/19 14:47  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (27/2019) Postanowienie o zmianie wpisu w rejestrze zastawów
14:43 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Postanowienie o zmianie wpisu w rejestrze zastawów
03/07/19 13:49  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (26/2019) Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
13:38 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem