info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.20, godz. 00:11
kontakt
AITON

Komunikaty

01/10/20 15:42  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki AITON CALDWELL SA
14:35 AITON CALDWELL S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G
23/09/20 15:12 AITON CALDWELL S.A.: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G
22/09/20 19:43  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji spółki AITON CALDWELL S.A.
09/09/20 13:18 AITON CALDWELL S.A.: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
21/08/20 16:49 AITON CALDWELL S.A.: Sprostowanie numeracji Raportu ESPI 10/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. dot. wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.
16:04 AITON CALDWELL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.
20/08/20 16:00  brak uprawnień AITON CALDWELL SA (8/2020) Zmiany w składzie Zarządu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna
15:57  brak uprawnień AITON CALDWELL SA (7/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell S.A.
13/08/20 11:02  brak uprawnień AITON CALDWELL SA (6/2020) Raport okresowy Aiton Caldwell SA za II kwartał 2020 r.
24/07/20 09:58 AITON CALDWELL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A.na dzień 20 sierpnia 2020 r.
09:51  brak uprawnień AITON CALDWELL SA (5/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 20 sierpnia 2020 r
15/07/20 10:38 AITON CALDWELL S.A.: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
10:32 AITON CALDWELL S.A.: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
13/07/20 11:03 AITON CALDWELL S.A.: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze