info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 00:49
kontakt
AITON

Komunikaty

08/04/21 12:35  brak uprawnień AITON CALDWELL SA (4/2021) Raport roczny Aiton Caldwell SA za 2020 r.
10/03/21 13:48  brak uprawnień AITON CALDWELL SA (3/2021) Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2021 roku
12/02/21 10:43  brak uprawnień AITON CALDWELL SA (2/2021) Raport okresowy Aiton Caldwell SA za IV kwartał 2020 r.
15/01/21 10:28  brak uprawnień AITON CALDWELL SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
30/12/20 20:51 AITON CALDWELL S.A.: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13/11/20 13:37  brak uprawnień AITON CALDWELL SA (10/2020) Raport okresowy Aiton Caldwell SA za III kwartał 2020 r.
20/10/20 12:46  brak uprawnień AITON CALDWELL SA (9/2020) Informacja o zawarciu umowy na badanie sprawozdania finansowego
01/10/20 15:42  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki AITON CALDWELL SA
14:35 AITON CALDWELL S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G
23/09/20 15:12 AITON CALDWELL S.A.: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G
22/09/20 19:43  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji spółki AITON CALDWELL S.A.
09/09/20 13:18 AITON CALDWELL S.A.: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
21/08/20 16:49 AITON CALDWELL S.A.: Sprostowanie numeracji Raportu ESPI 10/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. dot. wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.
16:04 AITON CALDWELL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.
20/08/20 16:00  brak uprawnień AITON CALDWELL SA (8/2020) Zmiany w składzie Zarządu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna