info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 13:14
kontakt
CFBPS

Komunikaty

17/04/21 17:10 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Uzyskanie decyzji kredytowej dotyczącej przyznania kredytu obrotowego
15/04/21 19:11 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020
09:59  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (4/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
29/03/21 13:55 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Spółki Strategii Centrum Finansowe S.A. na lata 2021 - 2023
22/03/21 18:35 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia Strategii Spółki Centrum Finansowe S.A.
15/03/21 13:55 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
05/03/21 18:34  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat
03/03/21 16:43 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
02/03/21 19:53 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
19:45 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
19:36 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Centrum Finansowego S.A.
22/02/21 09:54 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Rejestracja obligacji Emitenta w KDPW
19/02/21 16:05 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umowy zastawu rejestrowego
14:27 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Przydział obligacji wyemitowanych przez Spółkę
15/02/21 17:18 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Przekroczenie progu dojścia do skutku emisji Obligacji Emitenta