info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 19:17
kontakt
CFBPS

Komunikaty

03/04/20 20:13 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Aktualizacja informacji nt. zabezpieczenia Obligacji serii A
17/03/20 13:48 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki
04/03/20 16:37 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umowy zastawu rejestrowego
03/03/20 16:11 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zaprzestanie publikacji prognoz wyników finansowych
27/02/20 16:24 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
21/02/20 16:40 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umowy nabycia wierzytelności
19/02/20 13:49 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wygranie aukcji na zakup wierzytelności
14/02/20 17:30 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Przedmiot dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii A
13:42  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (2/2020) Raport kwartalny Spółki Centrum Finansowe S.A. za IV kwartał 2019 roku.
29/01/20 17:12 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Rejestracja obligacji Emitenta w KDPW
28/01/20 16:41 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Złożenie zapisu i opłacenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu sekurytyzacyjnego
16:33 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wstępne wyniki finansowe Emitenta po IV kwartałach 2019 roku
20/01/20 16:18 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Centrum Finansowego S.A.
17/01/20 13:07 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umowy zastawu rejestrowego
10:55 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Przydział obligacji wyemitowanych przez Spółkę