info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 16:31
kontakt
CFBPS

Komunikaty

30/06/20 21:12 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Aktualizacja informacji na temat wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki
25/06/20 13:27  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (7/2020) Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowe S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.
12:52 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Finansowe S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.
19/06/20 15:11 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Aktualizacja informacji na temat wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki
29/05/20 16:35  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (6/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2020 r.
16:24 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2020 r.
26/05/20 17:53 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Aktualizacja informacji na temat wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki
15/05/20 07:37  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (5/2020) Raport kwartalny Spółki Centrum Finansowe S.A. za I kwartał 2020 roku.
13/05/20 13:33  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (4/2020) Raport roczny spółki Centrum Finansowe S.A. za 2019 rok.
11/05/20 14:22  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (3/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
23/04/20 15:59 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
16/04/20 15:10 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wypłata odsetek od obligacji serii A
03/04/20 20:13 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Aktualizacja informacji nt. zabezpieczenia Obligacji serii A
17/03/20 13:48 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki
04/03/20 16:37 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umowy zastawu rejestrowego