info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.26, godz. 04:41
kontakt
CFBPS

Komunikaty

25/01/21 17:12  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (2/2021) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kw. 2020 roku
15/01/21 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Powzięcie przez Zarząd informacji o ostatniej zmianie wartości aktywów
07/01/21 17:14  brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 zyskał ponad 3,2 proc.; historyczny rekord KGHM-u
17:06  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
23/12/20 21:58 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
19:47 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
18:51 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Centrum Finansowego S.A.
18:35 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Centrum Finansowego S.A.
14/12/20 17:52 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Centrum Finansowego S.A.
17:45 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Centrum Finansowego S.A.
10/12/20 18:19  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (12/2020) Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki
18/11/20 17:34 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wybór firmy audytorskiej na lata 2020- 2021.
17:24 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Akceptacja przez Radę Nadzorczą zamiaru potencjalnej emisji obligacji.
16/11/20 17:13 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Podjęcie decyzji o zamiarze potencjalnej emisji obligacji.
13/11/20 17:11  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (11/2020) Raport okresowy Spółki Centrum Finansowe S.A. za III kwartał 2020 roku.