info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 21:50
kontakt
CFBPS

Komunikaty

17/01/20 13:07 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umowy zastawu rejestrowego
10:55 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Przydział obligacji wyemitowanych przez Spółkę
15/01/20 17:13  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
15:58 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Przekroczenie progu dojścia do skutku emisji Obligacji Emitenta
18/12/19 17:20 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Złożenie zapisu i opłacenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu sekurytyzacyjnego
17:07 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji
13/12/19 15:17 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umowy na zakup wierzytelności
06/12/19 15:21 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wygranie aukcji na zakup wierzytelności
03/12/19 13:42 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Akceptacja przez Radę Nadzorczą zamiaru potencjalnej emisji obligacji
02/12/19 15:45 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Podjęcie decyzji o zamiarze potencjalnej emisji obligacji
08/11/19 15:37  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (20/2019) Raport kwartalny Spółki Centrum Finansowe S.A. za III kwartał 2019 roku.
15:35  brak uprawnień Centrum Finansowe podniosło prognozę zysku netto w '19 do 4,65 mln zł
15:24 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Aktualizacja prognozy wyniku netto Spółki na 2019 r.
24/10/19 16:08 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wstępne wyniki finansowe Spółki po III kwartałach 2019 r.
27/08/19 16:18 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umowy cesji wierzytelności