info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:46
kontakt
COMPERIA

Komunikaty

14/04/21 21:30 COMPERIA.PL S.A.: Decyzja KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki serii H
12/03/21 23:52 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A.
23:49 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A.
05/03/21 19:18 COMPERIA.PL S.A.: Zmiana terminu przekazania przez Spółkę raportów rocznych za 2020 rok
15/02/21 12:25 COMPERIA.PL S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
27/01/21 21:26 COMPERIA.PL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
07/01/21 17:27 COMPERIA.PL S.A.: Rejestracja w KRS zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego
23/12/20 09:39 COMPERIA.PL S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji istniejących w formie materialnej
20/11/20 16:27 COMPERIA.PL S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji istniejących w formie materialnej
16:03 COMPERIA.PL S.A.: Otrzymanie zaproszenia do współpracy w roku 2021 z istotnym kontrahentem spółki i uruchomienie procesu negocjacji dotyczących zawarcia umowy określającej warunki tej współpracy
05/11/20 17:16 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/10/20 23:12 COMPERIA.PL S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji istniejących w formie materialnej
15/10/20 22:20 COMPERIA.PL S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji istniejących w formie materialnej
30/09/20 16:02 COMPERIA.PL S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji istniejących w formie materialnej
24/09/20 21:35 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego