info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 17:27
kontakt
COMPERIA

Komunikaty

25/06/21 21:14 COMPERIA.PL S.A.: Tresć uchwał będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. za rok 2020
28/05/21 16:50 COMPERIA.PL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. za rok 2020 wraz z projektami uchwał
22/05/21 15:37 COMPERIA.PL S.A.: Decyzja KDPW w sprawie asymilacji akcji Spółki serii H
20/05/21 20:02 COMPERIA.PL S.A.: Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii H Spółki
19:52 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/05/21 18:09  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii H spółki COMPERIA.PL S.A
14/04/21 21:30 COMPERIA.PL S.A.: Decyzja KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki serii H
12/03/21 23:52 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A.
23:49 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A.
05/03/21 19:18 COMPERIA.PL S.A.: Zmiana terminu przekazania przez Spółkę raportów rocznych za 2020 rok
15/02/21 12:25 COMPERIA.PL S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
27/01/21 21:26 COMPERIA.PL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
07/01/21 17:27 COMPERIA.PL S.A.: Rejestracja w KRS zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego
23/12/20 09:39 COMPERIA.PL S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji istniejących w formie materialnej
20/11/20 16:27 COMPERIA.PL S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji istniejących w formie materialnej