info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 06:46
kontakt
COMPERIA

Komunikaty

18/03/20 12:52 COMPERIA.PL S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
10/03/20 20:34 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:32 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz raportu rocznego
04/02/20 11:47 COMPERIA.PL S.A.: Informacje o transakcji uzyskane w trybie art. 19 MAR - korekta zawiadomienia akcjonariusza
30/01/20 22:35 COMPERIA.PL S.A.: Informacje o transakcji uzyskane w trybie art. 19 MAR
17:15 COMPERIA.PL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
28/12/19 09:58 COMPERIA.PL S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza zawierające korektę jego wcześniejszego zawiadomienia do tyczącego zmiany stanu posiadania akcji Spółki
14/11/19 17:42 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/10/19 22:03 COMPERIA.PL S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki
21:51 COMPERIA.PL S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki
27/09/19 18:28 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/08/19 18:47 COMPERIA.PL S.A.: Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu
26/06/19 18:59 COMPERIA.PL S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
18:46 COMPERIA.PL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
18:33 COMPERIA.PL S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku