info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 12:18
kontakt
COMPERIA

Komunikaty

07/01/21 17:27 COMPERIA.PL S.A.: Rejestracja w KRS zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego
23/12/20 09:39 COMPERIA.PL S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji istniejących w formie materialnej
20/11/20 16:27 COMPERIA.PL S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji istniejących w formie materialnej
16:03 COMPERIA.PL S.A.: Otrzymanie zaproszenia do współpracy w roku 2021 z istotnym kontrahentem spółki i uruchomienie procesu negocjacji dotyczących zawarcia umowy określającej warunki tej współpracy
05/11/20 17:16 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/10/20 23:12 COMPERIA.PL S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji istniejących w formie materialnej
15/10/20 22:20 COMPERIA.PL S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji istniejących w formie materialnej
30/09/20 16:02 COMPERIA.PL S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji istniejących w formie materialnej
24/09/20 21:35 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/08/20 23:15 COMPERIA.PL S.A.: Informacje o transakcji uzyskane w trybie art. 19 MAR Informacje o transakcji uzyskane w trybie art. 19 MAR
27/07/20 16:37 COMPERIA.PL S.A.: Powołanie zarządu nowej kadencji
29/06/20 10:38 COMPERIA.PL S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
26/06/20 13:36 COMPERIA.PL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. w dniu 26 czerwca 2020 roku
13:29 COMPERIA.PL S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. w dniu 26 czerwca 2020 roku
25/06/20 10:59 COMPERIA.PL S.A.: Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki