info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 00:16
kontakt
CASPARAM

Komunikaty

13/08/19 14:09  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (11/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku
06/08/19 13:53 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
04/07/19 15:29 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
19/06/19 16:22  brak uprawnień Caspar Asset Management wypłaci 0,68 zł dywidendy na akcję
CASPAR AM SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2019 r.
16:19  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (10/2019) Treść uchwał podjętych podczas ZWZA w dniu 19.06.2019 r.
16:14  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (9/2019) Informacja w przedmiocie dywidendy za 2018 rok
16:09  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (8/2019) Powołanie osób zarządzających Emitenta
10/06/19 09:33 CASPAR AM SA: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
06/06/19 10:15 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
23/05/19 23:52  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2019 roku
23:38 CASPAR AM SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2019 roku
14/05/19 14:18  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (6/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku
08/05/19 11:05 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
26/04/19 15:14  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (5/2019) Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2018