info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:31
kontakt
CASPARAM

Komunikaty

09/04/21 19:28  brak uprawnień Caspar Asset Management chce wypłacić 9,85 zł dywidendy na akcję z zysku za '20
19:07 CASPAR AM SA: Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2020 rok (w tym wypłaty dywidendy)
06/04/21 16:45 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
03/03/21 16:24 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
11/02/21 07:45  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (2/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
03/02/21 18:16 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
13/01/21 16:08  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
05/01/21 16:42 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
04/01/21 17:19 CASPAR AM SA: Dodatkowe przychody z tytułu opłaty zmiennej
07/12/20 11:42 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
13/11/20 07:57  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (13/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku
10/11/20 15:35 CASPAR AM SA: Nabycie akcji spółki zależnej.
04/11/20 14:53 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
22/10/20 16:46  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (12/2020) Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
16:29 CASPAR AM SA: Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020