info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 23:55
kontakt
CASPARAM

Komunikaty

06/07/21 14:03 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
21/06/21 16:21  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (8/2021) Informacja w przedmiocie dywidendy za 2020 rok
16:16  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (7/2021) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2021 roku
15:27 CASPAR AM SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2021 r.
08/06/21 15:42 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
25/05/21 11:35  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2021 roku
11:26 CASPAR AM SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2021 roku
13/05/21 17:01  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (5/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku
07/05/21 14:41 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
23/04/21 07:31  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (4/2021) Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2020
07:21  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (3/2021) Raport roczny za 2020 rok
06:43 CASPAR AM SA: Opinia Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w przedmiocie podziału zysku za 2020 rok (w tym wypłacie dywidendy)
09/04/21 19:28  brak uprawnień Caspar Asset Management chce wypłacić 9,85 zł dywidendy na akcję z zysku za '20
19:07 CASPAR AM SA: Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2020 rok (w tym wypłaty dywidendy)
06/04/21 16:45 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.