info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:32
kontakt
CASPARAM

Komunikaty

13/01/21 16:08  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
05/01/21 16:42 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
04/01/21 17:19 CASPAR AM SA: Dodatkowe przychody z tytułu opłaty zmiennej
07/12/20 11:42 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
13/11/20 07:57  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (13/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku
10/11/20 15:35 CASPAR AM SA: Nabycie akcji spółki zależnej.
04/11/20 14:53 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
22/10/20 16:46  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (12/2020) Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
16:29 CASPAR AM SA: Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
15/10/20 17:06  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (11/2020) Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
16:50 CASPAR AM SA: Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
06/10/20 14:14 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
28/09/20 13:06  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (10/2020) Zawarcie umowy o badanie jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
07/09/20 13:40 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
13/08/20 10:28  brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kurs Columbus Energy w dół o ponad 3 proc.