info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.27, godz. 09:26
kontakt
STALEXP

Komunikaty

21/02/20 18:03  brak uprawnień Zarząd Stalexportu rekomenduje wypłatę 0,05 zł dywidendy na akcję
17:49 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy
09:35 STALEXPORT AUTOSTRADY: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
13/02/20 10:32  brak uprawnień Stalexport Autostrady miał 75,5 mln zł zysku netto j. d. wobec 181 mln zł przed rokiem - szacunki
10:00 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2019, kończący się 31 grudnia 2019 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2019 roku
29/01/20 16:20 STALEXPORT AUTOSTRADY: Modernizacja 12 przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków
12:42 STALEXPORT AUTOSTRADY: Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2020
23/12/19 11:04 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożony przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
02/12/19 16:09  brak uprawnień Stalexport deklaruje chęć budowy trzeciego pasa A4 Katowice-Kraków pod warunkiem rekompensaty
12:07  brak uprawnień Stalexport wprowadzi preferencyjne stawki opłat dla płatności automatycznych na A4
11:50 STALEXPORT AUTOSTRADY: Preferencyjne stawki opłat dla płatności automatycznych: A4Go, Autopay, Telepass na autostradzie A4 Katowice-Kraków
07/11/19 17:31 STALEXPORT AUTOSTRADY: STALEXPORT AUTOSTRADY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
31/10/19 17:14 STALEXPORT AUTOSTRADY: Powzięcie wiadomości o wydaniu przez KDPW komunikatu w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych Spółki _ akcji serii G
13:59  brak uprawnień STALEXPORT AUTOSTRADY SA (1/2019) Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
13:49 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.