info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.26, godz. 04:09
kontakt
SUNEX

Komunikaty

07/01/21 13:26 SUNEX S.A.: Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w IV kwartale 2020 r.
12:42 SUNEX S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
22/12/20 16:06 SUNEX S.A.: Nabycie nieruchomości przez Spółkę
01/12/20 15:37 SUNEX S.A.: Zawarcie umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A. dotyczących zakupu nieruchomości
26/11/20 16:32 SUNEX S.A.: Informacja o zmianach umów finansowej Emitenta oraz poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.
23/11/20 16:12 SUNEX S.A.: Rozpoczęcie prac koncepcyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji.
16:09 SUNEX S.A.: Ukończenie realizacji inwestycji.
17/11/20 15:47 SUNEX S.A.: Zmiana w zakresie istotnej umowy finansowej zawartej z Bankiem Pekao S.A.
09/11/20 17:12 SUNEX S.A.: SUNEX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
13/10/20 14:45 SUNEX S.A.: Powołanie Członka Zarządu SUNEX S.A.
14:41 SUNEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 13.10.2020 r.
14:37 SUNEX S.A.: Treść uchwał podjętych na NWZ SUNEX S.A. w dniu 13.10.2020 r.
06/10/20 14:39 SUNEX S.A.: Złożenie wszystkich dokumentów akcji niezdematerializowanych w Spółce
02/10/20 13:52 SUNEX S.A.: Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w III kwartale 2020 r.
30/09/20 12:22 SUNEX S.A.: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych