info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 20:15
kontakt
SUNEX

Komunikaty

13/10/20 14:45 SUNEX S.A.: Powołanie Członka Zarządu SUNEX S.A.
14:41 SUNEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 13.10.2020 r.
14:37 SUNEX S.A.: Treść uchwał podjętych na NWZ SUNEX S.A. w dniu 13.10.2020 r.
06/10/20 14:39 SUNEX S.A.: Złożenie wszystkich dokumentów akcji niezdematerializowanych w Spółce
02/10/20 13:52 SUNEX S.A.: Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w III kwartale 2020 r.
30/09/20 12:22 SUNEX S.A.: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
24/09/20 15:40 SUNEX S.A.: Informacja o zmianach umów finansowych Emitenta oraz poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.
16/09/20 15:37 SUNEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 13.10.2020 r. wraz z projektami uchwał.
14/09/20 18:10 SUNEX S.A.: SUNEX S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
09/09/20 14:33 SUNEX S.A.: Decyzja KDPW S.A w sprawie podziału akcji SUNEX S.A.
24/08/20 14:12 SUNEX S.A.: Rejestracja zmian Statutu SUNEX S.A.
13/07/20 13:19 SUNEX S.A.: Informacja o zmianach umów wieloproduktowych z ING Bank Śląskiu
10/07/20 16:12 SUNEX S.A.: Przedłużenie poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.
09/07/20 16:52 SUNEX S.A.: Oddalenie apelacji Emitenta
03/07/20 16:21 SUNEX S.A.: Informacja na temat przychodów zrealizowanych w II kwartale 2020 roku