info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 16:22
kontakt
SUNEX

Komunikaty

18/11/19 17:29 SUNEX S.A.: SUNEX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/10/19 16:05 SUNEX S.A.: Korekta raportu nr 36/2019. Zmiana umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim
16/10/19 15:31 SUNEX S.A.: Aneks do umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
15/10/19 12:04 SUNEX S.A.: Zmiana umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim
02/10/19 16:01 SUNEX S.A.: Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w III kwartale 2019 r.
18/09/19 12:30 SUNEX S.A.: Zmiana umów kredytowych z ING Bankiem Śląskim
16/09/19 17:14 SUNEX S.A.: SUNEX S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
06/09/19 14:42 SUNEX S.A.: Decyzja w sprawie finansowania projektu rozbudowy i wdrożenia nowych produktów.
04/09/19 17:21 SUNEX S.A.: Aneks do umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
30/08/19 13:50 SUNEX S.A.: Informacja o zmianie umowy z ING Bank Śląski
19/08/19 16:00 SUNEX S.A.: Zmiana umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
12:25 SUNEX S.A.: Umowa o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - aktualizacja
15/07/19 16:15 SUNEX S.A.: Korekta raportu nr 23/2019. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 26.06.2019 r.
11/07/19 19:30 SUNEX S.A.: Uwzględnienie apelacji Emitenta
18:37 SUNEX S.A.: Zmiany w zakresie poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.