info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 13:51
kontakt
MPAY

Komunikaty

21/06/21 17:18 MPAY S.A.: Zawiadomienie o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej
18/06/21 23:02 MPAY S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
17/06/21 17:01 MPAY S.A.: Zawarcie porozumienia pomiędzy nowym inwestorem a dotychczasowymi akcjonariuszami
16/06/21 17:16 MPAY S.A.: Przyjęcie przez Zarząd Spółki zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii N
15/06/21 18:00 MPAY S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
02/06/21 18:36  brak uprawnień MPAY SA (13/2021) Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "MPAY" S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku MPAY S.A.
18:30  brak uprawnień MPAY SA (12/2021) Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?MPAY? S.A. z siedzibą w Warszawie
18:21 MPAY S.A.: Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "MPAY" S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
18:12 MPAY S.A.: Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MPAY" S.A. z siedzibą w Warszawie
17:01 MPAY S.A.: Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.05.2021r.
14/05/21 19:53 MPAY S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
07:51  brak uprawnień MPAY SA (11/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
05/05/21 17:16 MPAY S.A.: Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.04.2021r.
17:12 MPAY S.A.: Zawiadomienie o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej
30/04/21 19:54 MPAY S.A.: Zawiadomienie o objęciu akcji Spółki