info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 20:14
kontakt
MPAY

Komunikaty

05/01/21 17:23  brak uprawnień MPAY SA (1/2021) Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.12.2020r.
17:20 MPAY S.A.: Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.12.2020r.
31/12/20 14:37  brak uprawnień MPAY SA (34/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
14:35  brak uprawnień MPAY SA (33/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
14:34  brak uprawnień MPAY SA (32/2020) Zawiadomienie o objęciu akcji Spółki.
14:33  brak uprawnień MPAY SA (31/2020) Zawiadomienie o objęciu akcji Spółki.
14:30  brak uprawnień MPAY SA (30/2020) Zawiadomienie o objęciu akcji Spółki.
14:28  brak uprawnień MPAY SA (29/2020) Zawiadomienie o objęciu akcji Spółki
14:26  brak uprawnień MPAY SA (28/2020) Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych nowej emisji, na okaziciela serii O w ramach subskrypcji prywatnej oraz zamknięcie oferty.
14:25  brak uprawnień MPAY SA (27/2020) Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych nowej emisji, na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej oraz zamknięcie oferty.
14:17 MPAY S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
14:14 MPAY S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
14:09 MPAY S.A.: Zawiadomienie o objęciu akcji serii O
14:06 MPAY S.A.: Zawiadomienie o objęciu akcji serii O
14:02 MPAY S.A.: Zawiadomienie o objęciu akcji serii O