info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.23, godz. 21:03
kontakt
MEDICALG

Komunikaty

18/02/20 11:35  brak uprawnień Fundusze Rockbride TFI mają powyżej 5 proc. akcji Medicalgorithmics
11:29 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
11/02/20 17:43  brak uprawnień MDG złożył w styczniu 6.262 wniosków o płatność od ubezpieczycieli, 14,3 proc. mniej mdm
17:19 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w styczniu 2020 r.
10/02/20 13:30 MEDICALGORITHMICS S.A.: Podsumowanie oferty akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki
29/01/20 17:12  brak uprawnień Inwestorzy objęli całą emisję Medicalgorithmics; spółka pozyskała blisko 13,2 mln zł (opis)
16:55  brak uprawnień Inwestorzy objęli całą emisję 721.303 akcji Medicalgorithmics
16:40 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki
28/01/20 18:28 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zmiana terminu zawarcia umów objęcia Akcji Serii G
24/01/20 13:14 MEDICALGORITHMICS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
23/01/20 18:57  brak uprawnień Medicalgorithmics ustalił cenę emisyjną akcji serii G na 18,25 zł, sprzeda w ofercie 721.303 akcje
18:44 MEDICALGORITHMICS S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz zawarcie porozumienia cenowego do Umowy o Plasowanie
21/01/20 13:11 MEDICALGORITHMICS S.A.: Powołanie nowego Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.
12:50 MEDICALGORITHMICS S.A.: Korekta raportu bieżącego 7/2020 dotyczącego rozpoczęcia oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz zawarcia umowy o plasowanie
20/01/20 13:21  brak uprawnień Fundusze Rockbride TFI mają poniżej 5 proc. akcji Medicalgorithmics