info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 10:25
kontakt
MEDICALG

Komunikaty

28/05/20 15:51  brak uprawnień MDG liczy na zwiększenie liczby wniosków o płatność w USA do 8 tys. w IV kw.
26/05/20 18:51  brak uprawnień Medicalgorithmics miał w I kw. 2020 roku 3,3 mln zł straty netto j. d.
18:30 MEDICALGORITHMICS S.A.: MEDICALGORITHMICS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/20 13:24  brak uprawnień Medicalgorithmics spodziewa się w II kw. '20 spadku przychodów, ale też spadku kosztów (wywiad)
11:29 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zwiększenie zaangażowania powyżej 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce
11/05/20 16:06  brak uprawnień MDG złożył w kwietniu 4,9 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli, 35 proc. mniej mdm
15:38 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w kwietniu 2020 r.
13:50 MEDICALGORITHMICS S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. - podsumowanie kosztów emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G
06/05/20 15:46 MEDICALGORITHMICS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G
05/05/20 14:39  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii G spółki MEDICALGORITHMICS SA
30/04/20 10:32  brak uprawnień Medicalgorithmics miał w 2019 roku 4,3 mln zł zysku netto (popr.)
29/04/20 19:11  brak uprawnień Medicalgorithmics miał w 2019 roku 4,3 mln zł straty netto
18:27 MEDICALGORITHMICS S.A.: MEDICALGORITHMICS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:24 MEDICALGORITHMICS S.A.: MEDICALGORITHMICS S.A. formularz raportu rocznego
14/04/20 20:25 MEDICALGORITHMICS S.A.: Aktualizacja informacji na temat wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta