info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.27, godz. 16:30
kontakt
MEDICALG

Komunikaty

12/10/20 14:51  brak uprawnień Medicalgorithmics złożył we wrześniu 7,35 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli
14:40 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych we wrześniu 2020 r.
10/09/20 14:09  brak uprawnień Medicalgorithmics złożył w sierpniu 7,2 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli
13:53 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w sierpniu 2020 r.
02/09/20 16:47  brak uprawnień Medicalgorithmics będzie starał się utrzymać koszty w III i IV kw. jak najbliżej poziomu z II kw.
01/09/20 18:54  brak uprawnień Medicalgorithmics miał w II kw. 1,2 mln zł straty netto
18:11 MEDICALGORITHMICS S.A.: MEDICALGORITHMICS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/08/20 10:54  brak uprawnień Fundusze Rockbridge TFI mają poniżej 5 proc. akcji Medicalgorithmics
10:49 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
12/08/20 18:03 MEDICALGORITHMICS S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 12 sierpnia 2020 r.
17:52 MEDICALGORITHMICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 12 sierpnia 2020 r.
10/08/20 16:02  brak uprawnień Medicalgorithmics złożył w lipcu 7,4 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli
15:56 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w lipcu 2020 r.
23/07/20 11:02  brak uprawnień Pekao IB podniósł cenę docelową Medicalgorithmics do 26 zł
16/07/20 15:41 MEDICALGORITHMICS S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 12 sierpnia 2020 r.