info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 02:21
kontakt
MEDICALG

Komunikaty

13/08/19 17:15 MEDICALGORITHMICS S.A.: Rejestracja zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.
09:00  brak uprawnień MDG złożył w lipcu 7.707 wniosków o płatność od ubezpieczycieli, więcej o 15,8 proc. mdm
08:52 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w lipcu 2019 r.
25/07/19 21:08 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
23/07/19 09:39  brak uprawnień Pekao IB wycenia Medicalgorithmics na 23,5 zł na akcję
22/07/19 13:52 MEDICALGORITHMICS S.A.: Powołanie nowego Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.
11/07/19 15:43 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w czerwcu 2019 r.
01/07/19 08:15  brak uprawnień GPW: korekta nadzwyczajnej listy uczestników indeksu WIGdiv
26/06/19 16:20  brak uprawnień MEDICALGORITHMICS SA (1/2019) Medicalgorithmics Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
15:55  brak uprawnień MEDICALGORITHMICS SA (1/2019) Medicalgorithmics Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
15:05 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
14:47 MEDICALGORITHMICS S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku
14:34 MEDICALGORITHMICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
25/06/19 16:01 MEDICALGORITHMICS S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki
21/06/19 17:19 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku