info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 18:11
kontakt
MARKA

Komunikaty

14/10/19 09:36  brak uprawnień MARKA SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2019) Raport miesięczny wrzesień 2019 r.
11/10/19 13:31  brak uprawnień MARKA SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2019) Wykreślenie zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności.
04/10/19 12:56  brak uprawnień MARKA SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2019) Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki i powołanie nowego Prezesa Zarządu Spółki.
26/09/19 16:20 MARKA S.A. w restrukturyzacji: Informacja o wypłacie pierwszej raty zgodnie z zatwierdzoną zmianą układu z obligatariuszami Spółki.
13/09/19 08:43  brak uprawnień MARKA SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2019) Raport miesięczny sierpień 2019 r.
11/09/19 09:33 MARKA S.A. w restrukturyzacji: Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - Ogłoszenia Wymagane przez Prawo Restrukturyzacyjne - zatwierdzenie przyjęcia zmiany układu częściowego.
05/09/19 14:37 MARKA S.A. w restrukturyzacji: Zatwierdzenie przyjęcia zmiany układu częściowego.
26/08/19 14:30 MARKA S.A. w restrukturyzacji: Przyjęcie zmiany układu częściowego na Zgromadzeniu Wierzycieli.
11:30 MARKA S.A. w restrukturyzacji: Sprostowanie zawiadomienia i zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Marka S.A. w restrukturyzacji
21/08/19 13:50 MARKA S.A. w restrukturyzacji: Odroczenie Zgromadzenia Wierzycieli.
14/08/19 09:21  brak uprawnień MARKA SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
13/08/19 07:54  brak uprawnień MARKA SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2019) Raport miesięczny lipiec 2019 r.
09/08/19 10:52 MARKA S.A. w restrukturyzacji: Termin Zgromadzenia Wierzycieli.
12/07/19 07:09  brak uprawnień MARKA SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2019) Raport miesięczny czerwiec 2019 r.
28/06/19 09:30 MARKA S.A. w restrukturyzacji: Informacja o wypłacie drugiej raty zatwierdzonego układu z obligatariuszami Spółki.