info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 03:40
kontakt
STEMCELL

Komunikaty

09/06/21 11:55 STEM CELLS SPIN S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku
11:31 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (6/2021) Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku
02/06/21 22:40 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (5/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 29 czerwca 2021 roku
22:32 STEM CELLS SPIN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 29 czerwca 2021 roku
31/05/21 20:25 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (4/2021) Raport roczny za rok obrotowy 2020
17/05/21 16:47 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (3/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
15/02/21 16:51 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
29/01/21 14:46 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
22/12/20 22:45 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (15/2020) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Stem Cells Spin S.A. za 2020 i 2021 rok.
22:42 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (14/2020) Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
01/12/20 12:18 STEM CELLS SPIN S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
20/11/20 16:27 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (13/2020) Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki
16/11/20 23:21 STEM CELLS SPIN S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
12/11/20 18:23 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (12/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
06/11/20 14:28 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (11/2020) Zmiana w Zarządzie Spółki