info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 16:07
kontakt
INCANA

Komunikaty

29/06/20 08:23 INCANA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.07.2020r
08:12  brak uprawnień INCANA SA (6/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.07.2020r
07:48  brak uprawnień INCANA SA (5/2020) Raport Roczny za rok 2019.
27/05/20 12:08  brak uprawnień INCANA SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego Raportu rocznego za 2019 r.
15/05/20 08:35  brak uprawnień INCANA SA (3/2020) Raport okresowy za 1 kwartał 2020r
13/05/20 13:43 INCANA S.A.: Otrzymanie subwencji finansowej PFR przez INCANA SA
14/02/20 09:35  brak uprawnień INCANA SA (2/2020) Raport okresowy za 4 kwartał 2019r
30/01/20 15:24  brak uprawnień INCANA SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
14/11/19 10:09  brak uprawnień INCANA SA (8/2019) Raport okresowy za 3 kwartał 2019r
28/10/19 22:22 INCANA S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
22:17 INCANA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki
22:11 INCANA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki
14/08/19 09:02  brak uprawnień INCANA SA (7/2019) Raport okresowy za 2 kwartał 2019r
02/07/19 08:16 INCANA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 27.06.2019
27/06/19 20:35  brak uprawnień INCANA SA (6/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019r