info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 05:21
kontakt
INCANA

Komunikaty

11/03/21 13:11 INCANA S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
08/03/21 13:00  brak uprawnień INCANA SA (4/2021) Zmiana praw z instrumentów finansowych - zniesienie uprzywilejowania akcji serii A Spółki
12:56  brak uprawnień INCANA SA (3/2021) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
15/02/21 10:07  brak uprawnień INCANA SA (2/2021) Raport okresowy za 4 kwartał 2020r Incana S.A.
20/01/21 10:43  brak uprawnień INCANA SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
12/01/21 14:08 INCANA S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 17/2021
13:30 INCANA S.A.: Zakończenie skupu akcji własnych realizowanego w ramach ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży - podsumowanie
28/12/20 09:10  brak uprawnień Incana zaprasza do sprzedaży do 400 tys. akcji własnych, po 1 zł za sztukę
08:57 INCANA S.A.: Podjęcie przez Zarząd Incana S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
09/12/20 09:16 INCANA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 08.12.2020
08/12/20 16:21  brak uprawnień INCANA SA (17/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08 grudnia 2020r
13/11/20 14:23  brak uprawnień INCANA SA (16/2020) Raport okresowy za 3 kwartał 2020r
09/11/20 11:05 INCANA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.12.2020r
10:42  brak uprawnień INCANA SA (15/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.12.2020r
22/10/20 10:02 INCANA S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji