info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 23:58
kontakt
SKOTAN

Komunikaty

30/07/21 17:42  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - SKOTAN
14/07/21 15:30  brak uprawnień Roman Karkosik zadeklarował objęcie 5.964.660 akcji serii D Skotanu
15:14 SKOTAN S.A.: Deklaracja znaczącego akcjonariusza złożona w związku z emisją akcji serii D
08/07/21 12:56  brak uprawnień Skotan przewiduje poprawę wyników w kolejnych kwartałach, planuje poszerzyć portfolio o kosmetyki
30/06/21 21:08 SKOTAN S.A.: Zmiany w zakresie zabezpieczenia obligacji serii I, K, L, M, N, O i P oraz likwidacja instalacji badawczej "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych"
16:03 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E
24/06/21 13:05 SKOTAN S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem
31/05/21 21:29 SKOTAN S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
20:07 SKOTAN S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SKOTAN S.A. w dniu 31 maja 2021 r.
19:51 SKOTAN S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 31 maja 2021 r.
14:03 SKOTAN S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. uchwały w sprawie emisji akcji serii D
27/05/21 18:23 SKOTAN S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Skotan S.A.
18:05 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/21 16:18 SKOTAN S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. zwołane na dzień 31 maja 2021 r.
04/05/21 22:40 SKOTAN S.A.: Złożenie odwołania od decyzji PARP dotyczącej zwrotu środków