info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.29, godz. 17:09
kontakt
SKOTAN

Komunikaty

16/03/20 14:11 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii N i O
28/02/20 15:42 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca obligacji serii N i O
31/01/20 17:18 SKOTAN S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
07/01/20 16:26 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L i M
31/12/19 16:37 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca obligacji serii F,L,M
11:39 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I
21/12/19 13:13 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii K
20/12/19 13:19 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii H i J
05/12/19 20:28 SKOTAN S.A.: Wcześniejszy wykup części obligacji serii K
29/11/19 21:02 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/19 15:32 SKOTAN S.A.: Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Sławkowie
22/10/19 15:58 SKOTAN S.A.: Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
17/10/19 23:34 SKOTAN S.A.: Uzupełnienie raportu półrocznego w zakresie opinii Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. dotyczącej zastrzeżenia wyrażonego przez biegłego rewidenta w raporcie z przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za okres 01.01.2019-30.06.2019
30/09/19 19:23 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/19 15:40 SKOTAN S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie