info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 05:34
kontakt
SKOTAN

Komunikaty

31/12/20 14:09 SKOTAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
29/12/20 20:02 SKOTAN S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem
18:34 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I
28/12/20 14:12 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L,M,N,O,P
23/12/20 18:43 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii C
22/12/20 23:22 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii G, H, J
22:29 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii K
08/12/20 17:27 SKOTAN S.A.: Włączenie wzbogaconej biomasy drożdży Yarrowia lipolytica do unijnego wykazu nowej żywności
30/11/20 18:25 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/11/20 19:58 SKOTAN S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 listopada 2020 r.
19:50 SKOTAN S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 2 listopada 2020 r.
21/10/20 13:31 SKOTAN S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi
05/10/20 16:50 SKOTAN S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi - korekta raportu
16:04 SKOTAN S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 2 listopada 2020 r. wraz z projektami uchwał
15:46 SKOTAN S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi