info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.11, godz. 03:50
kontakt
SKOTAN

Komunikaty

05/12/19 20:28 SKOTAN S.A.: Wcześniejszy wykup części obligacji serii K
29/11/19 21:02 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/19 15:32 SKOTAN S.A.: Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Sławkowie
22/10/19 15:58 SKOTAN S.A.: Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
17/10/19 23:34 SKOTAN S.A.: Uzupełnienie raportu półrocznego w zakresie opinii Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. dotyczącej zastrzeżenia wyrażonego przez biegłego rewidenta w raporcie z przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za okres 01.01.2019-30.06.2019
30/09/19 19:23 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/19 15:40 SKOTAN S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
14:36 SKOTAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
26/09/19 17:02 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii G
02/09/19 21:20 SKOTAN S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
08/07/19 19:51 SKOTAN S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję
28/06/19 15:58 SKOTAN S.A.: Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
13:16 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E
27/06/19 15:59 SKOTAN S.A.: Aneks dotyczący Fazy Wykonawczej umowy w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
26/06/19 18:10 SKOTAN S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r.