info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.09, godz. 16:33
kontakt
SKOTAN

Komunikaty

04/08/20 19:07 SKOTAN S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 roku
18:50 SKOTAN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.
30/06/20 16:04 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E
24/06/20 15:12 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L ,M, N i O
01/06/20 22:21 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/20 23:19 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:05 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
11/05/20 16:37 SKOTAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
22/04/20 14:45 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii P
21/04/20 17:47 SKOTAN S.A.: Szacunkowe dane finansowe Skotan S.A. oraz informacja dotycząca wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki
20/04/20 14:06 SKOTAN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok
16/03/20 14:11 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii N i O
28/02/20 15:42 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca obligacji serii N i O
31/01/20 17:18 SKOTAN S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
07/01/20 16:26 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L i M