info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:32
kontakt
SKOTAN

Komunikaty

15/04/21 07:05  brak uprawnień Skotan planuje w '21 poprawę wyników dzięki m.in nowym produktom oraz rozwojowi eksportu (wywiad)
09/02/21 21:16 SKOTAN S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe Skotan S.A. za 2020 rok
08/02/21 16:34 SKOTAN S.A.: Rejestracja połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi
27/01/21 23:19 SKOTAN S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
31/12/20 14:09 SKOTAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
29/12/20 20:02 SKOTAN S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem
18:34 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I
28/12/20 14:12 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L,M,N,O,P
23/12/20 18:43 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii C
22/12/20 23:22 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii G, H, J
22:29 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii K
08/12/20 17:27 SKOTAN S.A.: Włączenie wzbogaconej biomasy drożdży Yarrowia lipolytica do unijnego wykazu nowej żywności
30/11/20 18:25 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/11/20 19:58 SKOTAN S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 listopada 2020 r.
19:50 SKOTAN S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 2 listopada 2020 r.