info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:18
kontakt
MMCONF

Komunikaty

19/02/21 15:04 MM CONFERENCES S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
14:53  brak uprawnień MM CONFERENCES SA (8/2021) Korekta raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
18/02/21 22:31 MM CONFERENCES S.A.: Zawiadomienie o wniesieniu powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 14 stycznia 2021 r.
22:21  brak uprawnień MM CONFERENCES SA (7/2021) Zawiadomienie o wniesieniu powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 14 stycznia 2021 r.
15/02/21 22:37 MM CONFERENCES S.A.: Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
22:25  brak uprawnień MM CONFERENCES SA (6/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku.
11/02/21 22:56  brak uprawnień MM CONFERENCES SA (5/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii ?F? MM CONFERENCES S.A.
02/02/21 22:07 MM CONFERENCES S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
21:50  brak uprawnień MM CONFERENCES SA (4/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
14/01/21 21:01 MM CONFERENCES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 stycznia 2021 roku
20:46 MM CONFERENCES S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2021 roku
19:58  brak uprawnień MM CONFERENCES SA (3/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 14 stycznia 2021 roku
19:17  brak uprawnień MM CONFERENCES SA (2/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2021 roku
11:02 MM CONFERENCES S.A.: Opinia zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru
10:59  brak uprawnień MM CONFERENCES SA (1/2021) Opinia zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru