info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.08, godz. 10:35
kontakt
PGOSA

Komunikaty

05/03/21 12:20 PGO S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 marca 2021 r.
12:16 PGO S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 marca 2021 r.
11:06 PGO S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
04/03/21 14:49 PGO S.A.: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Emitenta
13:35 PGO S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
13:31 PGO S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
26/02/21 10:17 PGO S.A.: Ogłoszenie zamiaru przymusowego wykupu akcji PGO S.A. przez większościowego akcjonariusza
08:19  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki PGO S.A.
08:08  brak uprawnień TDJ EQUITY II ogłasza przymusowy wykup akcji PGO po cenie 1,45 zł
07:58  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki PGO SA w drodze przymusowego wykupu
08/02/21 11:55 PGO S.A.: Otrzymanie informacji wykreśleniu akcji PGO S.A. z indeksów WIG, WIG-Poland oraz InvestorMS
05/02/21 08:40 PGO S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
04/02/21 16:16 PGO S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
02/02/21 16:05 PGO S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
16:03 PGO S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.