info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 05:23
kontakt
ZAMET

Komunikaty

18/03/21 17:57 ZAMET S.A.: Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania umów o limit wierzytelności BNP Paribas Bank Polska.
09/03/21 21:53 ZAMET S.A.: Informacja o przedłużeniu terminu ważności linii wieloproduktowej w przez spółkę zależną Emitenta oraz mBank.
21:47 ZAMET S.A.: Informacja o przedłużeniu terminu ważności linii wieloproduktowej mBank.
19/01/21 13:40 ZAMET S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
09/12/20 07:53  brak uprawnień TDJ nie rozważa przeprowadzania wezwania na akcje Famuru i Zametu
30/11/20 13:03 ZAMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 listopada 2020 r.
13:00 ZAMET S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A.
24/11/20 17:23 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/11/20 17:09 ZAMET S.A.: Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego.
03/11/20 15:29 ZAMET S.A.: Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2020 roku.
15:27 ZAMET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/09/20 18:17 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/07/20 16:02 ZAMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 lipca 2020 r.
15:56 ZAMET S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A.
24/07/20 18:10 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego