info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 22:55
kontakt
VOXEL

Komunikaty

21/08/19 19:58 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/07/19 09:59  brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "kupuj" Voxel; cena docelowa 35,10 zł
18/07/19 18:08 VOXEL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
24/06/19 16:04  brak uprawnień Voxel wypłaci 0,99 zł dywidendy na akcję
15:56 VOXEL S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2019 r.
15:49 VOXEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r.
15:42 VOXEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r.
12/06/19 19:26 VOXEL S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.
28/05/19 18:16 VOXEL S.A.: Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
18:04 VOXEL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24/05/19 23:38 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/04/19 17:07 VOXEL S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 10.04.2019 r.
10/04/19 16:11 VOXEL S.A.: Zatwierdzenie układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta
26/03/19 17:13  brak uprawnień Voxel może objąć 81,7 proc. udziałów spółki Scanix
16:54 VOXEL S.A.: Zawarcie układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta