info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 13:13
kontakt
VOXEL

Komunikaty

29/06/21 20:26  brak uprawnień Voxel wypłaci 2 zł dywidendy na akcję
20:09 VOXEL S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
20:08 VOXEL S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r.
20:07 VOXEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 roku
20:06 VOXEL S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariuszy kandydatur na członków Rady Nadzorczej
20:05 VOXEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.
28/06/21 18:28  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki VOXEL SA
24/06/21 16:07 VOXEL S.A.: Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii M
10:53 VOXEL S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
23/06/21 13:19  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki VOXEL S.A.
22/06/21 13:21 VOXEL S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
07/06/21 10:25 VOXEL S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 02.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
02/06/21 16:32 VOXEL S.A.: Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
16:25  brak uprawnień Voxel chce wypłacić 2 zł dywidendy na akcję
16:22 VOXEL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia