info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.22, godz. 16:32
kontakt
VOXEL

Komunikaty

29/01/20 17:45 VOXEL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
21/01/20 17:27 VOXEL S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego SCANIX sp. z o.o.
07/01/20 21:30 VOXEL S.A.: Zawarcie umów sprzedaży udziałów Rezonans Powiśle sp. z o.o.
03/01/20 16:55 VOXEL S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
06/12/19 10:38  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową Voxel do 38,4 zł
25/11/19 22:29 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/19 17:31 VOXEL S.A.: Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Scanix sp. z o.o.
21/08/19 19:58 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/07/19 09:59  brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "kupuj" Voxel; cena docelowa 35,10 zł
18/07/19 18:08 VOXEL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
24/06/19 16:04  brak uprawnień Voxel wypłaci 0,99 zł dywidendy na akcję
15:56 VOXEL S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2019 r.
15:49 VOXEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r.
15:42 VOXEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r.
12/06/19 19:26 VOXEL S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.