info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 15:36
kontakt
VOXEL

Komunikaty

26/06/20 09:50  brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla Voxel do "trzymaj", cena docelowa 34 zł
25/06/20 21:25 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/20 18:30 VOXEL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
07/04/20 17:18 VOXEL S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
23/03/20 20:32 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:30 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz raportu rocznego
29/01/20 17:45 VOXEL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
21/01/20 17:27 VOXEL S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego SCANIX sp. z o.o.
07/01/20 21:30 VOXEL S.A.: Zawarcie umów sprzedaży udziałów Rezonans Powiśle sp. z o.o.
03/01/20 16:55 VOXEL S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
06/12/19 10:38  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową Voxel do 38,4 zł
25/11/19 22:29 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/19 17:31 VOXEL S.A.: Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Scanix sp. z o.o.
21/08/19 19:58 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/07/19 09:59  brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "kupuj" Voxel; cena docelowa 35,10 zł