info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.04, godz. 00:19
kontakt
NOVAVISGR

Komunikaty

30/09/22 18:47 NOVAVIS GROUP SA: NOVAVIS GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/09/22 14:39 NOVAVIS GROUP SA: Dokonanie cesji umów dzierżawy nieruchomości gruntowych w ramach spółek zależnych od Emitenta
15/09/22 09:23  brak uprawnień Novavis zawarł umowę deweloperską ze spółką Iberdrola Renewables Polska
08:45 NOVAVIS GROUP SA: Zawarcie przez Novavis Group S.A. umowy deweloperskiej
31/08/22 16:18 NOVAVIS GROUP SA: Informacja o zarejestrowaniu spółki celowej
08:22 NOVAVIS GROUP SA: Nabycie 30% udziałów w spółce MILLE VIS Sp. z o.o. - spółce zależnej od Novavis Group S.A.
25/08/22 19:58 NOVAVIS GROUP SA: Informacja o zarejestrowaniu spółek celowych
24/08/22 11:54 NOVAVIS GROUP SA: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
23/08/22 15:41 NOVAVIS GROUP SA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
10:36 NOVAVIS GROUP SA: Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela serii B2 i C2 spółki NOVAVIS GROUP S.A. oraz wprowadzenie ich do obrotu giełdowego
18/08/22 13:49 NOVAVIS GROUP SA: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B2 i C2 spółki NOVAVIS GROUP S.A.
12:43  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B2 i C2 spółki NOVAVIS GROUP S.A.
10/08/22 18:45 NOVAVIS GROUP SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis Group S.A. w dniu 10 sierpnia 2022r.
18:43 NOVAVIS GROUP SA: Powołanie członka rady nadzorczej
18:38 NOVAVIS GROUP SA: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis Group SA