info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.14, godz. 22:44
kontakt
NOVAVISGR

Komunikaty

05/05/21 13:57  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki NOVAVIS GROUP S.A.
09:29  brak uprawnień KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami 10 spółek, w tym Sfinks Polska
30/04/21 17:14 NOVAVIS GROUP SA: NOVAVIS GROUP SA formularz raportu rocznego
23/04/21 17:31 NOVAVIS GROUP SA: Zmiana terminu przekazania raportu rocznego skonsolidowanego za 2020 rok
31/03/21 17:48 NOVAVIS GROUP SA: Zawiązanie Spółki w wyniku zawartego znaczącego porozumienia przez Novavis Group S.A.
26/03/21 11:35 NOVAVIS GROUP SA: Zawarcie Aneksu do istotnej umowy przez Novavis Group S.A.
23/03/21 15:35 NOVAVIS GROUP SA: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
11:54 NOVAVIS GROUP SA: Rejestracja akcji serii C2 w KDPW
22/03/21 17:09  brak uprawnień Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Novavis Group S.A.
05/03/21 16:49 NOVAVIS GROUP SA: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę pośrednio zależną od Novavis Group S.A.
23/02/21 17:16 NOVAVIS GROUP SA: Stanowisko Zarządu Novavis Group S.A. w sprawie ogłoszonego wezwania
18/02/21 15:21 NOVAVIS GROUP SA: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę pośrednio zależną od Novavis Group S.A.
17/02/21 19:16 NOVAVIS GROUP SA: Zawarcie znaczącego porozumienia przez Novavis Group S.A.
08/02/21 19:58 NOVAVIS GROUP SA: Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
17:44  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji NOVAVIS GROUP S.A.