info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:20
kontakt
EKOBOX

Komunikaty

09/03/21 13:16 EKOBOX S.A.: Złożenie wniosku do PGE Dystrybucja S.A. o warunki przyłączania do sieci elektroenergetycznej elektrowni fotowoltaicznej .
12:59  brak uprawnień EKOBOX SA (4/2021) Złożenie wniosku do PGE Dystrybucja S.A. o warunki przyłączania do sieci elektroenergetycznej elektrowni fotowoltaicznej .
18/02/21 08:42 EKOBOX S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w zakresie współpracy przy realizacji elektrowni fotowoltaicznych.
08:33  brak uprawnień EKOBOX SA (3/2021) Podpisanie listu intencyjnego w zakresie współpracy przy realizacji elektrowni fotowoltaicznych.
12/02/21 09:13  brak uprawnień EKOBOX SA (2/2021) Raport kwartalny EKOBOX S.A. oraz Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2020 roku
29/01/21 12:27  brak uprawnień EKOBOX SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
21/12/20 18:51  brak uprawnień EKOBOX SA (25/2020) Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2020.
13/11/20 14:05  brak uprawnień EKOBOX SA (24/2020) Raport kwartalny EKOBOX S.A. oraz Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
16/09/20 10:35  brak uprawnień EKOBOX SA (23/2020) Otrzymanie umowy kredytowej.
10:22 EKOBOX S.A.: Otrzymanie umowy kredytowej
09/09/20 15:29  brak uprawnień EKOBOX SA (22/2020) Informacja o otrzymaniu środków z dofinansowania projektu.
15:17 EKOBOX S.A.: Informacja o otrzymaniu środków z dofinansowania projektu.
03/09/20 14:17  brak uprawnień EKOBOX SA (21/2020) Informacja o zatwierdzeniu przez PARP wniosku o płatność w ramach dofinansowania
13:57 EKOBOX S.A.: Informacja o zatwierdzeniu przez PARP wniosku o płatność w ramach dofinansowania
19/08/20 11:45 EKOBOX S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w zakresie współpracy przy realizacji elektrowni fotowoltaicznych.