info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 23:07
kontakt
SURFLAND

Komunikaty

23/06/21 07:53 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r.
07:46  brak uprawnień SURFLAND SA (8/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
26/05/21 15:23 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2021 r.
15:10  brak uprawnień SURFLAND SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2021 r.
14/05/21 18:20  brak uprawnień SURFLAND SA (6/2021) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku
28/04/21 19:44  brak uprawnień SURFLAND SA (5/2021) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020
18:00  brak uprawnień SURFLAND SA (4/2021) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020
09/04/21 08:23 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Podpisanie Aneksu do Planu Połączenia podpisanego z VR Factory Games sp. z o.o.
07/04/21 16:18  brak uprawnień SURFLAND SA (3/2021) Podpisanie aneksu do umowy na badanie sprawozdań finansowych
11/03/21 20:14 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Otrzymanie wyroku w sprawie o roszczenie z umowy o usługi
10/03/21 11:35 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
11:25 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
15/02/21 19:07  brak uprawnień SURFLAND SA (2/2021) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
09/02/21 09:37 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
05/02/21 14:15 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną osobie pełniącej obowiązki zarządcze