info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 02:36
kontakt
SURFLAND

Komunikaty

15/10/20 12:58 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
29/09/20 11:50 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
11/09/20 16:15 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
12:09  brak uprawnień SURFLAND SA (23/2020) Zmiana adresu strony internetowej
08/09/20 15:24 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną osobie pełniącej obowiązki zarządcze
15:11 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
02/09/20 20:03  brak uprawnień SURFLAND SA (22/2020) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
01/09/20 16:36  brak uprawnień SURFLAND SA (21/2020) Powołanie Prezesa Zarządu
31/08/20 13:34  brak uprawnień SURFLAND SA (20/2020) Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta
13:15  brak uprawnień SURFLAND SA (19/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
21/08/20 19:44 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 20 sierpnia 2020
20/08/20 18:28  brak uprawnień SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SA (18/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
17:20  brak uprawnień SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SA (17/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20.08.2020 r.
17/08/20 15:33 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Zmiana udziału w WZA Spółki poniżej 10% głosów
14/08/20 11:02  brak uprawnień SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SA (16/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku